"Kirjastoala on minulle jonkinlainen kutsumusala"

Opiskleija istuu tuolilla ja nauraa, tekstilaatikossa lukee SeAMK Blogit.

Olen Jonna Saarijärvi, 31-vuotias Jalasjärven kasvatti. Työskentelen Kurikan kirjastotoimenjohtajana. Opiskelin SeAMKissa kirjasto- ja tietopalvelualaa vuosina 2011-2014 ja valmistuin tavoiteajassa tradenomiksi joulukuussa 2014. Ammattikorkeaan hain ja pääsin heti lukion jälkeen. Myöhemmin olen töiden ohessa opiskellut vielä ylemmän korkeakoulututkinnon Tampereen yliopistossa.

Kirjastoala on minulle jonkinlainen kutsumusala, sillä tiesin jo hyvissä ajoin haluavani nimenomaan kirjastoon töihin. Lasten- ja nuortenkirjastotyö oli vahvin kiinnostukseni, mikä näkyi myös kurssivalinnoissani. Kurssien puitteissa tehty käytännön yhteistyö kirjastojen ja koulujen kanssa antoi hyviä eväitä työelämään. Ylipäätään Seinäjoella opetus oli laadukasta, ja koen, että sieltä olen parhaat kouluopit alalle saanut. Sille pohjalle on myöhemmin ollut hyvä rakentaa ammatillista kasvua työelämässä.

Luennoille osallistuttiin paikan päällä

En oikeastaan viettänyt sellaista perinteistä opiskelijaelämää juhlineen ja tapahtumineen, sillä välimatka kotoa Jalasjärveltä Seinäjoelle oli siinä kohtaa kynnyksenä. Opiskeluajoista on parhaiten jäänyt mieleen monien kurssien anti, mutta myös SeAMK Kampuksen muuttuminen ja uuden F-osan rakentuminen jäi hyvin mieleen. Kampusalueella pidin jokivarsimaisemasta. Etenkin keväällä, kun lumet alkoivat sulaa ja aurinko paistoi, oli kiva mennä joen toiselle puolelle kampuskirjastoon opiskelemaan.

Omana opiskeluaikanani etänä opiskeleminen oli hyvin vähäistä ja luennoille osallistuttiin paikan päällä. Joskus päivät olivat hyvinkin lyhyitä, ja myöhemmin olen miettinyt, miten paljon helpompaa olisi ollut osallistua etänä kuin ajaa Seinäjoelle ja takaisin parin tunnin luennon takia. Onneksi nykyään monessa paikassa etänä osallistumisen mahdollisuus on jo oikeastaan enemmän sääntö kuin poikkeus, sillä se tukee opiskelijoiden moninaisia elämäntilanteita ja tarjoaa joustavuutta arkeen.

Töissä läpi opiskeluajan

Olen vuosien varrella työskennellyt lähialueen kirjastoissa. Opintojeni loppuvaiheessa tein kolmena päivänä viikossa töitä kirjastovirkailijana Seinäjoen Apila-kirjastossa. Viimeinen opintosyksy oli pääsääntöisesti opinnäytetyön kirjoittamista, joten kun opintojeni päiväaikataulu muuttui joustavammaksi, työn yhdistäminen opiskeluun tuli mahdolliseksi.

Olen ollut siinä mielessä onnellisessa asemassa, että oman alan töitä on aina ollut, ja vuosien varrelle onkin mahtunut vain yksi muutaman kuukauden työttömyysjakso. Opiskeluaikoina tein kesätöitä Peräseinäjoen kirjastossa, myöhemmin olin vuoden verran Nurmossa sijaisena ja sittemmin vuodesta 2017 Kurikan kirjastoissa. Työskentelin reilut 5 vuotta kotikirjastossani Jalasjärvellä vastaavana kirjastonhoitajana ja tein lasten- ja nuortenkirjastotyötä. Opiskelin työn ohessa vielä maisterintutkinnon, sillä olen aina pitänyt opiskelemisesta ja uusien asioiden oppimisesta. Ylempi korkeakoulututkinto mahdollisti sen, että elokuussa 2022 siirryin Kurikan pääkirjastoon vt. kirjastotoimenjohtajaksi ja tulin valituksi vakituisesti virkaan loppuvuodesta 2022.

Lisäopinnot haaveissa

Elämän käänteet ovat joskus hyvinkin yllättäviä ja arvaamattomia, joten en mielelläni tee suuria suunnitelmia ainakaan kovin monen vuoden päähän. Olen perusluonteeltani enemmän hetkeen tarttuja kuin haaveilija, joten odotan uteliaana millaisia asioita elämä eteeni tuo, ja teen valintoja sitä mukaa. Jalasjärvellä tulen joka tapauksessa asumaan jatkossakin, sillä unelma omakotitalosta toteutui parisen vuotta sitten. Oman osaamisen täydentäminen kyllä kiinnostaisi monenkin asian suhteen, joten lisäopinnot työn ohessa eivät ole poissuljettuja.

Viihdyn hyvin nykyisessä työssäni, joka on tarjonnut uusia haasteita, vaikka paljon on ollut myös jo entuudestaan tuttua. Näen itseni tässä työssä vuosienkin päästä, sillä meillä on paljon kaikenlaisia ideoita ja ajatuksia siitä, miten voisimme kehittää palvelujamme edelleen. Kirjastoala on muuttunut paljon sitten opiskeluvuosieni, joten paikoilleen ei pidä jämähtää. Tapahtumatuotanto ja käyttäjäkoulutusten tarjoaminen, digituki ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen ovat mielestäni koko ajan vahvistuneet kirjastomaailmassa.

Jonna Saarijärvi
SeAMK Alumni