Opiskelemaan vuosien työuran jälkeen

Henkilökuva.
Leila Koivulan mukaan haaveista pystyy tekemään totta, ihan aikuisenakin.

Haaveista pystyy tekemään totta, ihan aikuisenakin! Jo lukioaikana minulla oli haave valmistua korkeakoulusta. Lukion jälkeen kuitenkin hain pelkästään Suupohjan kauppaopistoon laskentatoimen linjalle. Sieltä valmistuttuani halusin heti päästä ansiotyöhön eikä siinä vaiheessa elämää käynyt enää jatko-opinnot mielessäni.

Olen työurani työskennellyt lähes kokonaan erilaisissa henkilöstöhallinnon tehtävissä palkanlaskennasta henkilöstöpäällikkötasoisiin tehtäviin. Perheemme kolmen tytön kasvaessa aina välillä juolahti mieleeni ajatus opiskelusta. Muutamana vuotena kävinkin SeAMKin nettisivuilla katsomassa, olisiko aikuisopiskelijalle sopivaa monimuotokoulutusta töiden ohessa suoritettavaksi. Opiskelemaan hakeutumisen yhtenä voimakkaana motiivina oli se, että työnantaja oli tarjonnut minulle koko ajan vaativampia tehtäviä. Tuli tunne, että jos kerran työnantajani luottaa minuun ja osaamiseeni niin paljon, että olin osa työnantajaorganisaation johtoryhmää tohtori- ja maisterikoulutuksen saaneiden rinnalla yo-merkonomina, haluan myös itse osaltani vahvistaa osaamistani ja suorittaa haaveilemani korkeakoulututkinnon.

Perhe tuki suunnitelmiani ja keväällä 2014 tartuin tuumasta toimeen ja kävin pääsykoemateriaalin kimppuun. Panostin pääsykokeisiin paljon, koska ajatuksenani oli päästä heti opiskelemaan vuosien suunnittelun jälkeen. Tulin valituksi syksyllä 2014 alkavaan liiketalouden tutkinto-ohjelmaan.

Lähiopiskelu antoi paljon

Etukäteen olin miettinyt, miten raskaalta ajaminen Jalasjärveltä Seinäjoelle tuntuu töiden jälkeen. Mutta lähiopiskelu antoi niin paljon ja koin sen niin mielekkäänä, että en tainnut jättää väliin yhtäkään lähiopetusiltaa. Koin myös lähiopetuksen helpottavan huomattavasti kotona tehtävää työtä. Oli aito ilo kuunnella osaavia opettajia, joilla oli myös laaja työkokemus omalta alaltaan, joten opiskelu ei jäänyt ainoastaan teoriatietoon. Monia asioita olin jo käytännössä tehnyt työelämässä, mutta oli mielekästä saada kuulla taustalla olevista teorioista ja tutkimustiedosta sekä yhdistää tietoa ja käytäntöä mielessään.

Itse olin yksi opiskeluryhmämme varttuneimmista opiskelijoista. Oli kuitenkin hienoa huomata, että nuoret opiskelijat ottivat minut hyvin mukaan ja olin yksi heistä. Kukaan ei odottanut minulta muita opiskelijoita enempää. Sain olla pelkästään minä, yksi muiden joukossa, eikä tarvinnut ottaa kantaa jokaiseen asiaan, kuten työnantajan edustajana toimiessa oli joutunut/saanut tehdä. Keskustelut lähiopetuksessa olivat monipuolisia ja kiinnostavia, koska opiskelijat tulivat niin erilaisista lähtökohdista. Monet opettajat sanoivatkin kokevansa monimuoto-opiskelijoiden opetuksen mielekkäänä juuri antoisien keskusteluiden vuoksi.

Ryhmätöiden aikatauluttaminen välillä haastavaa

Useita kehittämistehtäviä tein silloisen työnantajani organisaation lähtökohdista. Joitain niistä jatkojalostin työnantajan käyttöön ja mm. kehittämistehtävän pohjalta tehdystä perehdytyssuunnitelmasta sain monia kiitoksia jälkeen päin. Excel-kurssit antoivat myös suoraan käytännön helpotusta omaan työhön. Kun Exceliä oli käyttänyt aikaisemmin, pystyi kursseilta omaksumaan myös enemmän omaa työtä tukevaa tietoa. Suorittamani kurssit valitsin pelkästään iltakursseista, joitain itsenäisesti suoritettuja kursseja lukuun ottamatta. Työhistoriani korvasi harjoittelujaksot.

Ryhmätyöt olivat opiskeluaikana hankalimpia toteuttaa, koska aikatauluttaminen ryhmän jäsenien välillä oli joskus haastavaa. Töiden ohessa opiskelevilla kalenterit olivat välillä täysiä. Osa kursseista oli laajoja ja työläitä, mutta aikuisopiskelijana ymmärsi tekevänsä työtä itselleen eikä vain sen arvosanan eteen. Sen vuoksi niihin jaksoikin panostaa. Rehellisyyden nimissä täytyy kuitenkin tunnustaa, että muutaman kurssin menin ajatuksella, että kunhan vain läpi pääsen.

Opinnäytetyön tein viiden viikon aikana tiiviissä tahdissa pelkästään siihen keskittyen. Osan aikaa olin palkattomalla ja pidin myös sinä aikana vuosilomaa. Jo eläköitynyt ohjaajani oli loistava, ja hän kannusti minua koko ajan parempiin tuloksiin. Kun palautin jonkin vaiheen opinnäytetyön hänelle kommenteille, jo seuraavana päivänä sain työn takaisin kommentoituna. Siitä saa kiittää sujuvaa lopputyöni etenemistä. Keväällä 2017 valmistuin.

Tie vei lopulta SeAMKin henkilöstöpalveluihin

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen on antanut myös omaan elämään paljon. Olen pystynyt keskustelemaan omien tyttärien opiskeluista ja tukemaan heitä siinä paljon paremmin, koska itsellänikin on kokemusta korkeakouluopiskelusta. Ilman sitä olisin lähinnä ollut kuuntelijan roolissa vanhoine tietoineni.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu ei säikäyttänyt minua opiskeluaikana, sillä keväällä 2023 vaihdoin työnantajaa, ja tällä hetkellä työskentelen SeAMKissa suunnittelijana henkilöstöpalveluissa. Nykyiset työtehtäväni ovat samankaltaisia kuin aikaisempikin työni. Kuitenkin uusi organisaatio vaatii aina uuden oppimista, joten oppiminen edelleen jatkuu.

Tuleville opiskelijoille haluan sanoa, että vanhempanakin kannattaa opiskella. Asioita osaa suhteuttaa aivan eri tavalla oman elämänkokemuksen perusteella. Tehdyt kehittämistehtävät kannattaa tallentaa itselleen jatkokäyttöä varten, niitä pystyy hyvin hyödyntämään omassa työssään. Työn ohessa opiskelu vaatii aikatauluttamista, mutta miten antoisaa se onkaan!

Leila Koivula
SeAMK Alumni