Vahvista mahdollisuuksiasi tuulivoima-alalla kertaamalla ja syventämällä englannin kielen osaamistasi

Tuulimyllyt

Kuvalähde: Suomen Tuulivoimayhdistys ry.

Työskenteletkö jo tuulivoima-alalla tai oletko muulla alalla tai työvoiman ulkopuolella, mutta sinua kiinnostaa tuulivoima-ala? Epäröitkö kuitenkin, riittääkö kielitaitosi monikulttuurisella alalla, jossa työkielenä monissa tehtävissä on englanti? Tule kertaamaan ja syventämään englannin kielen osaamistasi pätevän syntyperäisen englannin kielen kouluttajan, Julian Dawen, kanssa Seduun.

Viikolla 16 Sedussa alkaa Englannin kielen perusteet tuulivoima-alalle -koulutus, joka koostuu viiden viikon aikana järjestettävistä viidestä 1,5 tunnin koulutuskerrasta. Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat mm. kulttuurierot viestinnässä, puhelin- ja Teams-viestintä, tietojen saaminen sekä englannin kielen aikamuodot.

Viikolla 20 Sedussa käynnistyy puolestaan Englantia tuulivoima-alalle -koulutus, jossa otetaan haltuun erityisesti tuulivoima-alalla tarvittavaa sanastoa. Koulutuksen teemoja ovat mm. asennustilanteet, kokous ja aikataulutus, haasteiden selvittäminen sekä uusiutuva energia ja ympäristöasiat. Myös tämä koulutus kestää viisi viikkoa, joiden aikana järjestetään 5 x 1,5 tunnin koulutuskertaa.

Molempien koulutusten tarkka sisältö räätälöidään osallistujien taitotason ja osaamistarpeiden mukaan.

Tarkemmat tiedot Sedun tarjoamista englannin kielen koulutuksista sekä muista tuulivoima-alalle räätälöidyistä koulutuksista löydät TUULI-hankkeen verkkosivuilta TUULI – Uutta nostetta tuulivoima-alan osaajatarpeisiin – SeAMK Projektit sekä Sedun lyhytkoulutuksista Lyhytkoulutukset – Sedu hakusanalla Tuuli.

Huomaathan, että kaikki TUULI-hankkeen koulutukset ovat Sinulle ja työnantajallesi maksuttomia.

Paula Hannila

Projektisihteeri
TUULI – Uutta nostetta tuulivoima-alan osaajatarpeisiin -hanke

Blogi on osa TUULI – Uutta nostetta tuulivoima-alan osaajatarpeisiin -hanketta, joka on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Essi Hauta I p. 040 830 1262 I essi.hauta@seamk.fi

Projektisuunnittelija Marko Santamäki I p. 040 670 9433 I marko.santamaki@sedu.fi

Hankkeen verkkosivut: TUULI – Uutta nostetta tuulivoima-alan osaajatarpeisiin – SeAMK Projektit.

#TUULI #Tuulivoima-ala