Etelä-Pohjanmaan ruoka-alan yrittäjille mahdollisuus selvittää ilmasto-osaamisen taso

Maatalousyrittäjillä, elintarvikealan yrittäjillä sekä matkailu- ja ravitsemispalvelualan toimijoilla on mahdollisuus selvittää yrityksensä ilmasto-osaamista. Ruokasektorin alueellisessa ilmastotiekarttatyö -hankkeessa laaditun testin avulla eteläpohjalaisyritys voi arvioida ilmastotyötään ja samalla vaikuttaa tiekarttatyön sisältöön. Testin avulla kerätään tietoa alan nykyisestä hiilineutraaliustyöstä sekä ilmasto-osaamisesta ja tulosten avulla rakennetaan suuntaa ilmastokestävälle ruokaketjulle Etelä-Pohjanmaalla.

”Testit on laadittu eteläpohjalaisille ruoka-alalla toimiville yrityksille ja muille toimijoille. Myös työntekijät voivat tehdä testin. Mukana on lisäksi alan valtakunnalliseen ilmastotiekarttatyöhön liittyvä testi, jonka voi tehdä kuka tahansa,” kertovat asiantuntija Anu Palomäki ja erityisasiantuntija Kari Laasasenaho Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Testin avulla on mahdollista lisätä ymmärrystä siitä, millaisella tasolla ilmastotyö on tällä hetkellä ja mitä toimia yritys voisi vielä tehdä. Tietoja käytetään ilmastotiekartan laatimiseen ja toimeenpanoon sekä aihetta käsittelevään opinnäytetyöhön. Testillä ei voi määritellä yksityiskohtaisesti tarkkaa hiilijalanjälkeä tai tarvittavia ilmastotoimia, mutta se voi herättää ajatuksia ympäristötyön jatkotoimille.

Ruokasektorin alueellisen ilmastotiekartan laatiminen Etelä-Pohjanmaalle -hanke kokoaa yhteen ruoka-alan toimijat suunnittelemaan keinoja ilmasto-osaamisen ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Yhteisellä työllä luodaan suuntaviivat kestävälle kasvulle ja hiilineutraaliustavoitteelle. Hanketta toteuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja rahoittajana on Etelä-Pohjanmaan liitto.

Testit löytyvät osoitteesta tinyurl.com/ilmastotiekarttatesti

Lisätietoja: tki-asiantuntija Anu Palomäki, p. 040 830 1257, sähköposti anu.palomaki@seamk.fi