Eteläpohjalaisille elintarvikealan yrityksille mahdollisuus hakea rahoitusta älykkään sensoriteknologian hyödyntämiseksi

Opiskelija käyttää bio- ja elintarvikelaboratorion laitetta.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on mukana kansainvälisessä ruoka-alan hankkeessa, jonka kautta eteläpohjalaisten pk-yritysten on mahdollista hakea rahoitusta digitaalisten järjestelmien ja sensoriteknologian hyödyntämiseen muun muassa tuotannossa tai laadunvalvonnan kehittämisessä. Yritys voi saada rahoitusta enimmillään 60 000 euroa vuoden mittaiseen projektiin. Rahoituksen hakuaika päättyy 28. maaliskuuta kello 17.

Projektipäällikkö Markus Ojala SeAMKista kertoo, että ensimmäiseen rahoitushakuun viime kesänä osallistui eri maista yhteensä 110 yritystä kaikkiaan 58 hankkeella. Yritysten tekemistä hakemuksista kaksi oli Suomesta. Yhteissummaltaan lähes 900 000 euron rahoituksen sai yhdeksän hanketta, joissa on mukana 16 yritystä viidestä maasta.

Ojalan mukaan rahoitushaussa painotetaan älykkäiden sensoreiden hyödyntämistä tuottavuuden lisäämiseksi. Tärkeä osa rahoitettavia hankkeita on myös se, että niissä tehdään kansainvälistä yhteistyötä.

”Ajatus on, että kun innovatiivisia investointeja tehdään alueiden välillä, päästään yhteistyössä rikastamaan osaamista ja oppimaan muilta alueilta. Yhteenvetona ensimmäisestä rahoituskierroksesta voidaan todeta, että monessa hankkeessa käytetään koneoppimisen työkaluja sensoridatan (esimerkiksi kamerat, NIR-laitteet) prosessien ja tuotelaadun analysointiin ja kehittämiseen”, Markus Ojala kertoo.

SeAMK toimii rahoituksen hakemisessa yritysten kumppanina ja auttaa hankkeen sekä hakemuksen suunnittelussa ja kansainvälisen verkoston yhdistämisessä.

”Hakemiseen liittyvää paperishow’ta ei tarvitse pelätä. Jos yrityksessä on rahoitukseen sopiva hankeidea tai asia herätti kiinnostusta muuten, kannustaan olemaan yhteydessä meihin”, Ojala kehottaa.

SeAMK on osa eurooppalaista HIGHFIVE-hanketta, jonka tarkoituksena on vastata elintarvikesektorin yritysten konkreettisiin haasteisiin nykyisissä maailmalaajuisissa arvoketjuissa ja tukea niitä kehittämään innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja, jotka johtavat kestävämpään, joustavampaan ja kannattavampaan maatalouden ja elintarviketeollisuuden toimintaan Euroopassa. Hanketta rahoittaa Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirasto (EISMEA).

Hankepartnerit ovat jäseniä Smart Sensors for AgriFood – älykkään erikoistumisen verkostossa. SeAMK toimii SS4AF Technology Intelligence -työryhmän johtajana

Hankkeen sivut SeAMK Projektit -sivustolla: https://projektit.seamk.fi/kestavat-ruokaratkaisut/highfive-i3-eu-hanke/

Lisätietoja:

Markus Ojala
Projektipäällikkö
SeAMK
markus.ojala@seamk.fi
+358408302084