Yhteystiedot

  • Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK
  • titteli: Markkinatutkija, lehtori
  • erikoisala: Markkinatutkimus, tilastotiede, IBM SPSS
  • puhelin: +358408302346
  • sähköposti: Hannu.Tuuri(a)seamk.fi

Tutkinto

YTM, Tilastotieteen koulutusohjelma

Asiantuntemus

Tilastollinen tutkimus, monimuuttujamenetelmät, tilastokuviot, IBM SPSS Statistics -ohjelmisto, Webropol-ohjelmisto,