Opiskelijan neuvonta ja ohjaus

Opiskelijapalvelut

SeAMKin opiskelijapalvelut palvelevat Seinäjoella, Frami F:n 2. kerroksen palvelupisteellä. Palvelupisteellä voivat asioida kaikki SeAMKin opiskelijat.

Aukioloajat ja yhteystiedot

Opiskelijapalveluista saat yleistä opiskeluun liittyvää tietoa ja neuvontaa: mm. opiskelijaksi ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus, opiskelutodistukset, opinto- ja ateriatuki, valmistuminen. Joitakin palveluja, kuten opiskelutodistuksia, voit pyytää myös sähköpostilla tai puhelimitse. Osa palveluista on maksullisia muille kuin SeAMKin omille opiskelijoille. Lisätietoja maksullisista palveluista löytyy Opintopalveluhinnastosta.

Palvelupiste Frami F:n 2 kerroksessa (Kampusranta 11, Seinäjoki) palvelee pääsääntöisesti tiistaista torstaihin klo 12-15. Puhelimitse palvelemme tiistaista torstaihin klo 12-15 numerossa 020 124 5055. Sähköpostia voi lähettää osoitteella: opiskelijapalvelut@seamk.fi.

Kesän 2024 aukioloajat

Palvelupiste Frami F:n 2 kerroksessa (Kampusranta 11, Seinäjoki) palvelee kesällä 2024 tiistaista torstaihin klo 12-15 20.6. asti. Palvelupiste on suljettu 21.6.-19.8.2024. Puhelimitse palvelemme läpi kesän tiistaista torstaihin klo 12-15 numerossa 020 124 5055. Sähköpostia voi lähettää osoitteella: opiskelijapalvelut@seamk.fi. Syksyllä palvelupiste on avoinna alkaen 20.8. ti-to klo 12-15 ja palvelupiste on poikkeuksellisesti avoinna myös pe 23.8. ja ma 2.9. klo 12-15.

Opintojen ohjaus

 • tuetaan opiskelijan sitoutumista opintoihin
 • tuetaan opintojen sujuvaa edistymistä
 • ehkäistään opiskeluvaikeuksia
 • ehkäistään viiveiden ja tyhjäkäynnin syntymistä
 • ehkäistään opintojen keskeyttämisiä
 • edistetään opiskelijan opintojen edistymistä
 • edistetään opiskelijan asiantuntijuuteen kasvamista

Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta koko opiskeluoikeutensa ajan. Ohjausta annetaan kaikkiin opintoihin ja harjoitteluun liittyen. Opintojen ohjaukseen kuuluu myös opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelman laatiminen ja päivittäminen. Opiskelija vastaa ohjaukseen osallistumisesta ja ohjauksen tarpeenmukaisesta käyttämisestä. Opintojen ohjaus perustuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteiseen opintojen ohjauksen ja neuvonnan suunnitelmaan.

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman ohjaus

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka tarkistetaan säännöllisesti. Opiskelija saa apua opintojensa suunnitteluun opinto-ohjaajalta tai HOPS-ohjaajalta sekä koulutuspäälliköltä. Heidän tehtävänään on

 • opiskelijan ammatillisen kasvun tukeminen
 • oppimisen ja opiskeluprosessin ohjaaminen yhteistyössä mahdollisten muiden ohjaustahojen kanssa
 • HOPS-prosessin ohjaaminen
 • muu tutkinto-ohjelman opintojen toteuttamiseen liittyvä neuvonta ja informointi

Tutorointi

Opiskelijatutorit toimivat uusien opiskelijoiden tukena ja auttavat ja tukevat heitä opiskelun eri vaiheissa. Tutoroinnilla tuetaan opiskelijan kehittymistä omalla alallaan sekä hänen opiskelun hallintaansa. Tutoreina toimivat tutorkoulutuksen saaneet ylempien vuosikurssien opiskelijat.

Vertaistutoroinnin tavoitteena on auttaa uusia opiskelijoita tutustumaan uuteen opiskeluyhteisöön ja pääsemään alkuun opinnoissaan. Tutoropiskelijan tärkeimpiä tehtäviä on kannustaa uutta opiskelijaa ja auttaa hyvän ilmapiirin luomisessa opiskelijaryhmään yhdessä opettajien ja koulutusyksikön muun henkilökunnan kanssa.

Tutoropiskelijan tehtäviä ovat:

 • koulun tiloihin, opiskeluyhteisön pelisääntöihin ja opiskelupaikkakuntaan tutustuttaminen
 • opintosisältöihin perehtymisessä avustaminen
 • opiskelijapalveluihin perehdyttäminen
 • koulutus- ja muilla messuilla ammattikorkeakoulun esittelijöinä toimiminen
 • avoimien ovien tilaisuuksissa oppaana ja esittelijänä toimiminen
 • muihin koulutuksen markkinointitehtäviin osallistuminen

Tutoropiskelijoiden koordinoijina ja vastuuhenkilöinä yksiköissä toimivat opinto-ohjaajat. Lisätietoja opiskelijatutoroinnista antavat opinto-ohjaajat sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO.

Apua opinnäytetyöhön

Opinnäytetyöpajat sekä opinnäytetyön teholauantait on tarkoitettu opinnäytetyön kirjoitusvaiheessa oleville opiskelijoille. Opinnäytetyöpajoja eli ONT-pajoja järjestetään eri koulutusaloilla. Teholauantaihin voivat osallistua myös muita kirjallisia töitä tekevät opiskelijat.