Ristiinopiskelu

Ristiinopiskelun avulla voit laajentaa opiskelumahdollisuuksiasi ja sisällyttää toisten korkeakoulujen opintoja omaan tutkintoosi. Saat ristiinopiskelun kautta monipuolisemmat mahdollisuudet suunnitella ja aikatauluttaa omien opintojesi sisältöä yhdessä opinto-ohjaajasi kanssa!

Ristiinopiskelun opiskeluoikeus ja opintotarjonta perustuvat korkeakoulujen välisiin sopimuksiin. Ristiinopiskeluopintoihin osallistuakseen sinulla tulee olla voimassa oleva tutkinto-opiskeluoikeus omassa korkeakoulussa ja sinun tulee olla läsnäolevaksi ilmoittautunut.

Tervetuloa opiskelemaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opintoja!

Ristiinopiskelu SeAMKissa

Keskustele opinto-ohjaajasi kanssa opintojen soveltuvuudesta tutkintoosi ennen ristiinopiskeluopintoihin ilmoittautumista. SeAMKissa toteutetaan ristiinopiskelua kahdenvälisten yhteistyösopimusten sekä CampusOnline-opintoportaaliyhteistyön kautta.

Kahdenväliset yhteistyösopimukset

Seinäjoen ammattikorkeakoululla on voimassaoleva yhteistyösopimus seuraavien korkeakoulujen kanssa:

 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Taideyliopisto
 • Vaasan ammattikorkeakoulu

CampusOnline

CampusOnline-portaalissa ammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat valita opintojaksoja muista ammattikorkeakouluista. Opinnot voidaan sisällyttää tutkintoon omassa korkeakoulussa. Tutustu tarkemmin opintoihin CampusOnline-portaalissa.

SeAMKin opiskelijat

Jos olet SeAMKin opiskelija ja suunnittelet ristiinopiskeluopintoihin osallistumista, katso tarkemmat ohjeet sivustolta Ristiinopiskelu | SeAMKin Intra (vaatii kirjautumisen).

Ohjeita ristiinopiskeluopintoihin

 • Ilmoittautuminen

  Ristiinopiskelussa saat määräaikaisen opiskeluoikeuden yhteistyökorkeakouluun. Ristiinopiskelun opiskeluoikeus määräytyy suorittamiesi opintojen ja tutkinto-opiskeluoikeutesi perusteella.

  Jos tutkinto-opiskeluoikeutesi omassa korkeakoulussasi päättyy,  myös ristiinopiskelun opiskeluoikeutesi päättyy samanaikaisesti, vaikka et olisi suorittanut ristiinopiskeluopintoja loppuun.

  Ristiinopiskelun opintojaksoille on määritelty on kiintiö. Ilmoittaudu opintoihin hyvissä ajoin, että voit varmistaa paikkasi. Opiskelijat hyväksytään opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

  Kahdenväliset yhteistyösopimukset

  SeAMKissa on käytössä Pepin ristiinopiskelupalvelu eli RIPA. Muiden RIPAa käyttävien korkeakoulujen opiskelijat näkevät SeAMKin opintotarjonnan Pepistä ja voivat ilmoittautua opintoihin siellä. Tarkemmat opintojen toteutus- ja ilmoittautumisajat näkyvät Pepissä opintojakson kuvaustiedoissa.

  CampusOnline

  Ilmoittaudu CampusOnline-opintoihin portaalista löytyvien ohjeiden mukaisesti. Opintojaksojen tiedoista näet tarkemmat opintojaksokohtaiset ilmoittautumis- ja toteutusajat.

  Mikäli korkeakoulussasi on käytössä Pepin ristiinopiskelupalvelu (RIPA), voit ilmoittautua SeAMKin syksyn 2024 CampusOnline-opintojaksoille oman korkeakoulusi opintotietojärjestelmässä.

 • Käyttäjätunnukset

  Ristiinopiskelun opiskelijana voit kirjautua SeAMKin järjestelmiin oman korkeakoulusi tunnuksilla HAKA-kirjautumisen kautta.

  Tietoteknisiin ongelmiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä SeAMKin it-tukeen: jelppari@epedu.fi.

 • Opintojen suorittaminen

  Opintojen sisällöt, suoritustavat ja arviointimenetelmät löydät opintojaksokuvauksista. Opintojakson alussa saat tiedon aikatauluista ja suoritusvaatimuksista opintojakson opettajalta. Opintojaksopalautetta kerätään opintojakson päätyttyä.

 • Arviointi ja suorituksen siirtyminen

  Opettaja arvioi opintosuorituksen ja opintosuoritus tulee näkyviin SeAMKin Peppi-opintotietojärjestelmään.

  Voit siirtää suorituksesi oman korkeakoulusi opintotietojärjestelmään oman korkeakoulusi ohjeiden mukaisesti.

  Arviointi siirtyy suoraan oman korkeakoulusi Peppiin ilman manuaalista tiedonsiirtoa, mikäli olet ilmoittautunut ristiinopiskeluopintoihin Pepin kautta.

 • Ilmoittautumisen peruminen

  Opintoihin ilmoittautuminen on sitova. Jos kuitenkin haluat perua ilmoittautumisesi opintojaksolle, otathan yhteyttä osoitteeseen jatkuva.oppiminen@seamk.fi.

  Mikäli olet ilmoittautunut opintoon Pepin kautta, voit itse perua ilmoittautumisesi Pepissä opinnon ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumisajan jälkeiset perumiset sähköpostitse osoitteeseen jatkuva.oppiminen@seamk.fi.

 • Tietosuoja

  Tietojasi käsitellään SeAMKin tietosuojaselosteen mukaisesti.