Yhteystiedot

  • Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK
  • titteli: Lehtori
  • erikoisala: Tietokoneavusteinen suunnittelu, tietokoneavusteinen valmistus, teollisuustalous, tuotannonohjaus, henkilöstöjohtaminen
  • puhelin: +358408307481
  • sähköposti: Jorma.Mettala(a)seamk.fi

Tutkinto: Tekniikan lisensiaatti

Julkaisut

Mettälä, J. 2017. Tuotetiedon hallinta tietokoneavusteisen suunnittelun opetuksessa. Teoksessa: E. Varamäki, P. Junell, S. Päällysaho, S. Saarikoski & S. Uusimäki (toim.) Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK ? paras korkeakoulu opiskelijalle. Seinäjoen ammattikorkeakoulu 25 vuotta. Seinäjoki: Seinäjoen Ammattikorkeakoulun julkaisusarja. A26. s.343 ? 353