Hyvinvointijohtamisen opinnot antavat työkaluja nousevalle alalle | SeAMK

Hyvinvointijohtamisen opinnot antavat työkaluja nousevalle alalle

Eija Liikamaa, Kaisa Kumpula ja Sari Oja-Lipasti keskustelevat Kampustalolla.
Eija Liikamaa, Kaisa Kumpula ja Sari Oja-Lipasti pitävät hyvinvointijohtamisen opintoja suositeltavina alan kehittämisen parissa toimiville.

Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomin kolmas toteutus käynnistyy syksyllä 2020. Hyvinvointijohtamisen ensimmäiseen toteutukseen osallistuneet opiskelijat olivat opintoihin erittäin tyytyväisiä. Koulutukseen osallistuneilta kysyttiin viime keväänä ajatuksia koulutuksesta (julkaistu 23.5.2019):

”On kuin olisi lomalla, kun pääsee opiskelemaan. Saa syödä valmiin ruuan ja keskittyä omaan juttuun hetken täysipainoisesti. Tehtäviä ehtii tehdä sitten päiväuniaikaan”, hoitovapaalla lastensa kanssa oleva Kaisa Kumpula nauraa.

Opiskeluintoa monista näkökulmista

Kaisa Kumpula on koulutukseltaan terveydenhoitaja. Hän kertoo hyvinvointialan kiinnostaneen kokonaisuutena ja ajatteli koulutukseen tutustuessaan sen tuovan uusia näkökulmia tulevaisuutta silmällä pitäen.

”Johtaminen ja kehittäminen herättivät sisällössä suurimman mielenkiinnon. Siitäkin näkökulmasta, jos vaikka joskus alkaa tarjota omia palveluita. Koulutuksen aikana on joitain ideoita jo vähän herännytkin”, Kumpula kertoo.

Opintoryhmä on monimuotoinen – mukana on opiskelijoita eri ammateista ja erilaisilla koulutustaustoilla. Yhteistä heille on toimia ja kehittyä alalla, jonka merkityksen kaikki uskovat nousevan entisestään.

Kauhajoen kaupungin hyvinvointijohtajana työskentelevälle Eija Liikamaalle tuore opintokokonaisuus tuli juuri sopivasti.

”Olen ollut Kauhajoella viisi vuotta sivistysjohtajana. Tehtiin organisaatiouudistus, jossa toimiala jaettiin kahtia: On kasvatus ja opetus, ja sitten hyvinvointipalvelut nousi omaksi toimialakseen. Kun luin koulutuksen infon, niin se vastasi täysin sitä mitä tarvitsen uudessa työssäni”, Liikamaa kertoo.

Työnkuva muuttui samalla niin, että hän pääsee olemaan lähempänä palveluita ja tekemään kehittämistyötä konkreettisesti. Koulutus on Liikamaan mukaan vastannut hyvin odotuksia, ja hän kokee saaneensa omaan työhönsä paljon työkaluja.

”Etelä-Pohjanmaalla on vielä paljon hyvinvointipalveluita sivistysjohtajien alla. Minun mielestäni jokaisen olisi ensisijaisen tärkeää osallistua tällaiseen koulutukseen. Se nostaa hyvinvointipalveluiden merkitystä”, Liikamaa suosittelee.

Lapuan kaupungin vanhuspalveluissa työskentelevälle Sari Oja-Lipastille koulutukseen ilmoittautumisen pontimena olivat näkökulmat omaan hyvinvointiin mutta myös työyhteisön hyvinvointiin.

”Mielenkiintoinen kokonaisuus on ollut johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla. Jatkuvasti kun haetaan tuloksellisuutta ja vastaavasti työn tehoa ja tehostamista. Niin kauan kuin tämä sote on ollut tässä, kunnat ja kaupungit ovat joutuneet siihen varautumaan. Ehkä yksi syy, miksi hakeuduin koulutukseen, oli se että kun alalla ollaan jatkuvan muutoksen alla. Jos pystyt johtamaan itseäsi niin pystyt johtamaan myös muita”, Oja-Lipasti pohtii.

Ryhmässä kaikkien näkemyksiä ja kokemuksia arvostetaan

Kuudenkymmenen opintopisteen kokonaisuus on tällä ryhmällä valmis jouluksi. Verkko-opintojen lisäksi lähipäiviä on lukukausien aikana ollut kaksi peräkkäistä päivää kuukaudessa.

Liikamaan ja Oja-Lipastin kokemuksen mukaan työnantajat suhtautuvat koulutukseen hyvin. Liikamaa saa suorittaa opinnot osana työtään, ja Oja-Lipastin työnantaja tukee tietyllä määrällä opintovapaapäiviä.

”Ei kuitenkaan voi väheksyä opintojen eteen tehtävää työtä. Se vaatii paneutumista, aikaa tiedonhakemiseen ja tietokoneellakin työn täytyy sujua. Lonkalta tämä ei luonnistu”, Oja-Lipasti huomauttaa.

Lähipäivien ja opiskeluryhmän merkitystä he haluavat korostaa. Kumpulan mukaan ryhmässä on iloinen ja hyvä henki, jossa arvostetaan kaikkien näkemyksiä ja kokemuksia.

Liikamaan mukaan läsnäololla on suuri vaikutus myös oppimisessa.

”Luentoja kun ajattelee, on onni että on saanut olla matkassa mukana. Näiden päivien aikana on saanut niin paljon. Lisäksi opinnoissa jokainen tehtävä on suunniteltu niin että jokainen löytää varmasti oman juttunsa.”, Liikamaa suosittelee.