Insinöörin polkuopinnot suunnitteilla Järviseudulle ja Suupohjaan

Seinäjoen ammattikorkeakoulu valmistelee automaatiotekniikan ja konetekniikan avoimen AMK:n polkuopintokokonaisuuksia yhteistyössä Järviseudun ja Suupohjan toimijoiden kanssa. Jos suunnitelmat etenevät toivotusti, opinnot käynnistyvät Järviseudulla ja Suupohjassa jo syksyllä 2021.

Aiemmin tekniikan alan polkuopintoja on tarjottu ainoastaan Seinäjoella, mutta koronan myötä yleistynyt hybridiopetus mahdollistaa opintojen suorittamisen joustavasti eri puolilla maakuntaa. SeAMK Tekniikan yksikön johtaja Heikki Rasku kertoo, että hybridiopetuksessa opiskelijoita voi olla samanaikaisesti usealla eri paikkakunnalla.

Koulutukseen liittyvät laboratorioharjoitukset toteutuvat Seinäjoella, jossa SeAMKilla on koko Suomenkin mittakaavassa poikkeuksellisen laadukkaat ja monipuoliset laboratoriot.

SeAMKin rehtori Jaakko Hallila uskoo opintojen herättävän kiinnostusta.

– Olemme saaneet sekä Järviseudulta että Suupohjasta yhteydenottoja koulutuksen tarpeesta. Molemmilla alueilla on teollisuuden ja teknologia-alan yrityksiä, joiden kehittymistä hidastaa pula osaavasta työvoimasta. Myös kuntajohtajat ovat iloinneet uudesta polkuopintokokonaisuudesta.

Polkuopinnot osa SeAMKin avoimen AMKin toimintaa

Laajuudeltaan enintään noin 60 opintopisteen polkuopinnot ovat osa SeAMKin avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa. Opiskelijan hakeutuessa SeAMKin tutkinto-opiskelijaksi polkuopinnot suoritettuaan, hän voi sisällyttää polkuopinnot sellaisenaan osaksi tutkintoa.

Hallila uskoo syksyllä alkavien opintojen houkuttelevan erityisesti Järviseudun ja Suupohjan lähialueilla asuvia.

– Korkeakouluopintojen suorittaminen työn, perheen ja harrastusten ohessa ei ole mahdotonta, mutta se vaatii sitoutumista ja ajankäytön suunnittelua. Opiskelu omalla kotiseudulla vähentää matkoihin kuluvaa aikaa, mikä saattaa joskus olla ratkaisevaa koulutukseen hakeutumisen kannalta.

Koulutuksen suunnittelu on alkanut yhteistyössä Järviseudun ja Suupohjan kuntien kanssa. Yritysyhteistyö on olennainen osa koulutuksen toteutusta. Yhteistyön ei tarvitse rajoittua pelkästään harjoittelujaksoihin ja yritysvierailuihin.

– Toivottavasti saamme yrityksistä myös tutkinto-opiskelijoillemme opinnäytetöiden aiheita. Parhaimmillaan opintojen aikainen yritysyhteistyö voi johtaa siihen, että valmistuva asiantuntija kohtaa tulevan työnantajansa, toteaa Heikki Rasku.

Tiedot syksyn 2021 polkuopinnoista päivitetään SeAMKin nettisivuille kevään 2021 aikana. Ilmoittautuminen polkuopintoihin on elokuussa 2021.

 

Lisätiedot:
Heikki Rasku, yksikön johtaja, SeAMK Tekniikka. p. 040 830 0345.