Restonomi (AMK) | SeAMK

Restonomi (AMK)

Restonomi (AMK) – ravinnosta ruokaelämys käytännönläheisesti

 Restonomi osaa tehdä ravinnosta ruokaelämyksen, asiakkaiden tarpeet huomioiden. SeAMKin restonomiopiskelijoiden käytössä on opetusravintola Prikka, jossa teoria voidaan yhdistää käytännöksi. Testaat ja sovellat oppimaasi myös työelämälähtöisissä kehittämistehtävissä.

Valmistuttuasi ravitsemisalan ammattilaiseksi osaat luoda ruokailijalle mieleen jäävän makuelämyksen. Hallitset tuotteiden ravitsemuslaadun ja hygienian, palveluprosessien johtamisen sekä tuloksellisen ja vastuullisen liiketoiminnan.

Restonomiksi työn ohessa verkkopainotteisesti

 Verkkopainotteinen monimuoto-opetus on oiva valinta erityisesti opiskelijoille, jotka ovat opiskelujen ohessa työelämässä tai haluavat opiskella iltaisin ja viikonloppuisin.

Verkkopainotteinen monimuotototeutus järjestetään osittain itsenäisenä opiskeluna ja osittain lähiopetuksena. Noin kerran kuukaudessa on lähiopetusjaksoja, jotka toteutuvat pääosin torstai–lauantai välisenä aikana. Tämän lisäksi saattaa olla yksittäisiä lähiopetuspäiviä lukujärjestykseen merkittyinä aikoina. Mikrobiologian laboratorioharjoitukset edellyttävät läsnäoloa kampuksella.

Keväällä 2023 aloittavilla verkkopainotteisen monimuotototeutuksen valinneilla restonomeilla on ensimmäistä kertaa mahdollisuus käydä opinnot kokonaan etäopiskeluna, mikäli hänellä on useamman vuoden työkokemus alalta ja alan ammatillinen tutkinto. Lisäksi tämä edellyttää sitä, että opiskelijalla on sellainen työpaikka, joka mahdollistaa harjoittelut, projektit ja muut opintoihin liittyvät tehtävät aikataulun puitteissa. Mikäli koulutukseen valitulla ei ole tällaista työtehtävää tai työnantaja vaihtuu kesken tutkinnon suorittamisen, suoritetaan asianomaiset opintojaksot päivätoteutusryhmän opetussuunnitelman ja toteutusaikataulun mukaisesti.

Opiskelu verkkopainotteisessa restonomikoulutuksessa edellyttää sinulta itseohjautuvuutta, hyvää ajanhallintakykyä ja valmiutta opiskella itsenäisesti. Etukäteen kannattaa siis miettiä, miten sovittaa yhteen työn, opiskelun ja muun elämän.

Tammikuussa 2023 aloittavan ryhmän opinnot alkavat ensimmäisellä kontaktijaksolla viikolla 3 ma-ke 16.-18.1.2023. Kevätlukukauden muut lähijaksot ovat torstaista lauantaihin viikoilla 7, 10, 13, 16 ja 19.

SeAMK on Suomen paras ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on toistamiseen Suomen paras ammattikorkeakoulu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2021 tuloksissa. AMK-tutkintoon valmistuneiden mielestä SeAMK on paras paikka opiskella. Lisäksi SeAMKissa on Suomen paras opiskelutyytyväisyys, parhaat opiskelun tukipalvelut, parhaimmat oppimisympäristöt sekä parhaat palaute- ja arviointikäytännöt ja työelämäyhteydet. Valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. (Lähde: vipunen.fi)

Laadukas koulutus

SeAMKin restonomikoulutus sai valtakunnallisen AVOP-kyselyn vertailussa toiseksi parhaat pisteet. (Lähde: vipunen.fi)

 • Syksyn yhteishaku
 • Tutkinto: Restonomi (AMK)

 • Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

 • Aloituspaikat:

  • Päivätoteutus: 0

  • Monimuotototeutus: 20

 • Hakuaika: 31.08.– 14.09.2022

 • Valintakoe 31.10.2022 - 03.11.2022 (Hakija osallistuu vain yhtenä päivänä.)

 • Lue hakufaktat

Toisen asteen väylähaku syksyllä 2022

Restonomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus -koulutus on haettavana syksyllä 2022 toisen asteen väylähaussa 31.10.-11.11. Toisen asteen väylähaku on tarkoitettu SeAMKin toisen asteen yhteistyöoppilaitoksen opiskelijalle, joka on suorittanut väyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot SeAMKissa ja valmistuu toisen asteen tutkintoon viimeistään hakukaudella. Katso tarkemmat hakukelpoisuusedellytykset alla olevasta linkistä. Haussa hyväksytty aloittaa tutkinto-opiskelijana uusien aloittavien opiskelijoiden mukana keväällä 2023!

Opiskele monipuolisesti restonomiksi

SeAMKissa restonomeilla on kaikilla yhteiset perusopinnot, joihin sisältyy urasuunnittelua, viestinnäntaitojen opettelua ja yrittäjyyden sekä tutkimus- ja kehittämistöiden perusteita. Tietoja ja taitoja tullaan syventämään valinnaisilla ammatillisilla ja vaihtoehtoisilla opinnoilla.

Yhteisten opintojen (20 opintopistettä) lisäksi koulutukseen sisältyy yhteensä 140 opintopistettä ammatillisia opintoja ja 50 opintopistettä vaihtoehtoisia opintoja. Vaihtoehtoisia opintoja voit valita mm. seuraavista kokonaisuuksista: kehittyvät ruokapalvelut, hyvinvointia ja terveyttä ruoasta ja elämykselliset matkailupalvelut. Harjoittelua on yhteensä 30 opintopistettä. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä.

SeAMKissa restonomin opinnot ovat monipuoliset. Opintoihin sisältyy esimerkiksi ruokapalveluiden kehittämistä, ruokaketjun toimintaa ja vastuullisuutta, kieliopintoja, palvelutuotannon suunnittelua, asiakas kohtaamista, tuotekehitystä, ravitsemusfysiologiaa sekä lukuisia muita monipuolisia kursseja.

À la carte -annoksen valmistus restonomiopiskelijoiden Prikka-ravintolassa.

Oikeaa käytännön harjoittelua uutta osaamista kasvattaen

SeAMKissa restonomiopiskelijat pääsevät teoriaopetuksen lisäksi harjoittelemaan käytännön tehtäviä jo ensimmäisenä vuotena. SeAMKin opetuksen käytössä olevassa opetusravintola Prikassa tai oman työnantajan valmistuskeittiössä opiskelija pääsee soveltamaan opittua asiaa käytännössä.

Restonomiopinnoissasi otat haltuun koko ruokaketjun pellolta pöytään. Restonomiopiskelijat pääsevät tekemään yhteistyötä agrologi- sekä bio- ja elintarviketekniikan opiskelijoiden kanssa. Yhteistyö sisältää yhteisiä projekti- ja tutkimusharjoitustöitä. Opetuksen edistyessä sinulle muodostuu selkeä kokonaiskuva ruokatuotannon ketjusta.

SeAMKissa restonomeilla on kaksi eri työharjoittelua. SeAMK on kansainvälinen korkeakoulu ja kannustamme sinua lähtemään maailmalle kansainväliseen vaihtoon tai työharjoitteluun. Kansainvälistyminen antaa sinulle edun työnhakijana. Omakohtainen tietämys ja kokemus esimerkiksi Espanjan ruoka- ja viinikulttuurista ovat sellaisia asioita, jotka ovat vahvuuksia työtä haettaessa.

Tutkintoon kuuluu opinnäytetyö, jonka aihe usein saadaan työharjoittelupaikasta.

Restonomi työelämässä

SeAMKista valmistuneet opiskelijat työllistyvät monesti niin esimies- kuin johtotason työtehtäviinkin. Moni restonomeistamme on myös perustanut oman yrityksen. Heidän työllistymistään on tukenut monipuolinen opintotarjonta ja yrittäjähenkisyys.

Tavallisimpia työllistäjiä ovat ravintoloiden, henkilöstöravintoloiden ja julkisen sektorin keittiöiden (esim. koulut ja sairaalat) esimies- ja asiantuntijatehtävät. Lisäksi yhä enenevässä määrin työllistävät erilaiset henkilöstövuokraukseen ja matkailu- ja elämysteollisuuteen liittyvät yritykset.

Hakeminen restonomikoulutukseen

SeAMKin restonomikoulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Tule parhaaseen korkeakouluun opiskelijalle – tule SeAMKiin!

(Verkkosivulla on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa eli ilman tekstitystä ja mahdollista äänivastinetta.) 

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto

Tutustu valinta-perusteisiin

Hae tutkintoon Opintopolussa

Osallistu valintakokeisiin

Ota paikka vastaan SeAMKissa