Kauppakamarilta SeAMKille ja Sedulle 35 000 euron yhteislahjoitus

Kolme henkilöä pitää käsissään isoa lahjoitusdiplomia.
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari lahjoittaa Sedulle ja SeAMKille yhteensä 35 000 euroa Kuva: Sanni Suortti

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari on syvästi huolissaan maakunnan yritysten kärsimästä työvoimapulasta. Kasvua ei synny ilman osaajia, minkä vuoksi alueellamme jo olevat kansainväliset opiskelijat ovat yrityksille paras mahdollisuus saada nopeasti koulutettua työvoimaa. Opiskelijat tarvitsevat myös jatkuvasti kullanarvoisia harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja, joista ponnahtaa valmistuttuaan työelämään.

“Kauppakamarin yksi perustehtäviä on edistää koko maakunnan menestymistä. Verotuloilla ylläpidetään yhteiskunnan palveluja ja jos verotettavaa tuloa ei synny, tarkoittaa se sitä, että yritys ei menesty eikä yhteiskunnalle jää hyvinvoinnin rakentamiseen varoja jaettavaksi”, Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Tomi Kohtanen sanoo.

“Opiskelijoiden työllistyminen omalle alueelle on ensisijaisen tärkeää myös kunnille ja kaupungeille veto- ja pitovoiman kannalta, joten yhdessä meidän on käännettävä kaikki kivet taklataksemme kaikki työllistymisen esteet”, Kohtanen muistuttaa.

Aluekehittämisessä tiivis yhteistyö niin yritysten kuin oppilaitosten kanssa on onnistumisen edellytys. Idea yhteistyön syventämiseen syntyi kauppakamarin hallituksen tavattua Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainvälisiä opiskelijoita.

“Tuolloin kirkastui ajatus siitä, että haluamme tehdä jotain merkittävästi hyvää nykytilanteen korjaamiseksi”, hallituksen puheenjohtaja Juhamatti Aronen kertoo.

SeAMK panostaa vahvasti kansainvälisyyteen, jota tukee pitkäaikaisen kokemuksen lisäksi laaja yhteistyöverkosto mahdollistaen kansainvälistymisen osana opiskelua tai työskentelyä.

“SeAMKissa on tällä hetkellä 600 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa. He maksavat opiskelunsa Etelä-Pohjanmaalla itse. He ovat erittäin motivoituneita, ja saavat yhtä hyvät taidot kuin suomenkieliset opiskelijamme. Väestöennusteiden valossa on Etelä-Pohjanmaan kohtalon kysymys, miten hyvin heitä saadaan työllistymään alueen työpaikkoihin. Kauppakamarin lahjoitus ja sitä seuraavat toimenpiteet ovat tärkeä askel asian edistymisessä”, kertoo SeAMKin rehtori Jaakko Hallila.

Lahjoitetulla summalla pyritään löytämään maakunnastamme ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja. Tämän lisäksi pyritään lisäämään alueemme yritysten kansainvälistymisvalmiuksia, minkä myötä he olisivat valmiimpia tarjoamaan näitä paikkoja ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu tekee jatkuvasti työtä kansainvälisten opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi koko Etelä-Pohjanmaalla.

“Tämä on tärkeää, sillä alueella on työvoimapula, ja ulkomaalaisen työvoiman hyödyntäminen on varsin vähäistä. Satsaamalla tähän Sedu toteuttaa missiotaan, johon kuuluu alueen työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen”, koulutuskuntayhtymän rehtori Pasi Artikainen sanoo.

Sedu yhteistyössä SeAMKin kanssa tukee kansainvälisten opiskelijoiden verkostoitumista, etsii työssäoppimispaikkoja ja järjestää yrityksille koulutuksia ulkomaalaisten työharjoittelijoiden ja työntekijöiden vastaanottamiseen ja kansainvälistymisvalmiuksiin.

“Sedulla on satoja kv-taustaisia opiskelijoita, jotka opiskelevat ammatillisessa tai suomen kielen koulutuksissa. Suomen kielen osaaminen parantaa huomattavasti mahdollisuuksia työllistyä alueelle ja sen vuoksi olemme kehittäneet näitä palveluja kv-opiskelijoille. Olemme yhdessä työnantajien kanssa parantaneet työpaikan valmiuksia ottaa kv-taustainen työntekijä työyhteisöön”, Artikainen sanoo.

Lisätiedot ja kommentit:

toimitusjohtaja Tomi Kohtanen, p. 050 506 27 55, tomi.kohtanen@kauppakamari.fi

kuntayhtymäjohtaja, rehtori Pasi Artikainen, p.040 830 24 15, pasi.artikainen@sedu.fi

rehtori, toimitusjohtaja Jaakko Hallila, p. 040 868 06 21, jaakko.hallila@seamk.fi