Ohjelmistosuunnittelu 42 op (2023-2024)

Ohjelmistosuunnittelun (42 op) opintokokonaisuudessa perehdytään ohjelmoinnin perusteisiin, web-ohjelmointiin, ohjelmistorobotiikkaan sekä data-analytiikkaan. Koulutus koostuu kahdesta osasta: Ohjelmoinnin perusteet (19 op) sekä web-ohjelmointi ja data-analytiikka (23 op). Koulutus antaa perusvalmiuksia ohjelmistosuunnittelijan tehtävään.

Koulutus käynnistyy tammikuussa 2023.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Koulutuksen voi suorittaa lähiopetuksena, johon osallistumista suositellaan. Koulutuksen voi suorittaa myös verkko-opintoina itsenäisesti opiskellen.

Lähiopetus toteutetaan torstai- ja perjantai-iltaisin. Opetusta torstaisin klo 16.15-21 ja perjantaisin 14.15-21 Framilla, Seinäjoella.

Koulutus on suunniteltu siten, että se voidaan tehdä työn ohessa. Opintojen alussa opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Osaamiskokonaisuuden suorittaminen vaatii vähintään 35 op opetussuunnitelman mukaisesti suoritettuja opintoja.

Voit tilata sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen ja opiskelutodistuksen Pepistä osaamiskokonaisuuden aikana. Allekirjoitusten varmentamiseen käytämme Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskuksen / VRK) myöntämää varmennetta, joka takaa sähköisen allekirjoituksen aitouden. Sähköisen dokumentin vastaanottaja voi tarkistaa todistuksen aitouden ja muuttumattomuuden vaivattomasti SeAMKin validointipalvelussa. 

Osaamiskokonaisuuden jälkeen löydät opintosuorituksesi myös Oma opintopolku -palvelusta.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti korkeakoulututkinnon (AMK tai yliopisto) suorittaneille. Koulutus sopii hyvin esimerkiksi automaatio-, kone- ja tietotekniikan insinööreille, IT-tradenomeille sekä luonnontieteen alan yliopistotutkinnon suorittaneille. Voit hakeutua koulutukseen myös muulla korkeakoulututkinnolla tai toisen asteen koulutuksella eli ammattikoulu- tai lukiotaustalla.

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat SeAMKin asiantuntijat.

Koulutuksen sisältö

Ohjelmoinnin perusteet (19 op), kevät 2023

 • Ohjelmoinnin perusteet 1, 3 op
 • Ohjelmoinnin perusteet 2, 4 op
 • Web-ohjelmoinnin perusteet, 3 op
 • Olio-ohjelmointi, 5 op
 • Tietoliikenne ja tietoturva, 4 op

Web-ohjelmointi ja data-analytiikka (23 op), syksy 2023-kevät 2024

 • Tietokannat, 4 op
 • Ohjelmistotuotannon perusteet 3 op
 • Palvelinohjelmointi 4 op
 • Selainohjelmointi 3 op
 • Ohjelmistorobotiikka 3 op
 • Introduction to Artificial Intelligence 3 op (kevät 2024)
 • Data-analytiikka ja BI 3 op (kevät 2024)

Opetussuunnitelmasta löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen tavoitteista ja sisällöistä. Tutustu opetussuunnitelmaan!

Koulutuksen laajuus

Koulutuksen laajuus on 42 opintopistettä. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutuksen hinta

Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutus toteutetaan osana JOTPA:n rahoittamaa Ohjelmistosuunnittelu ja data-analytiikka -hanketta.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on suljettu 11.12.2022.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 21.12.2022 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (11.12.2022 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi.

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.

 

Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen logo