Tuotekehitystaituri-koulutus

Tuotekehitystaituri-koulutuksessa perehdytään elintarvikealan tuotekehityksen eri vaiheisiin. Koulutus tarjoaa kattavan näkemyksen elintarviketeknologian perusteista, lainsäädännöstä ja vastuullisuudesta sekä antaa opiskelijoille taitoja kehittää innovatiivisia tuotekehitysprojekteja. Opiskelijat syventyvät tuotekehityksen eri vaiheisiin, soveltavat aistinvaraisia tutkimusmenetelmiä ja arvioivat kuluttajatutkimuksia.

Koulutuksen käytyäsi hallitset elintarviketeknologian ja prosessoinnin perusteet sekä erilaiset elintarvikealan tutkimusmenetelmät. Osaat suunnitella ja toteuttaa innovatiivisen tuotekehitysprojektin ideasta tuotteeksi, markkinaymmärrystä unohtamatta. Saat koulutuksen käytyäsi todistuksen, jolla voit todentaa osaamisesi elintarvikealan tuotekehityksen taitajana!

Maksuton koulutus käynnistyy helmikuussa 2024. Kouluttajina toimivat SeAMKin asiantuntijat. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Foodwest Oy:n kanssa.

Koulutuksen toteutus

Tuotekehitystaituri-koulutus sisältää itsenäistä verkossa tapahtuvaa opiskelua, joka painottuu työelämälähtöisiin soveltaviin tehtäviin ja opiskelumateriaaleihin. Koulutuksen voi suorittaa kokonaan verkko-opintoina itsenäisesti opiskellen. Kaikki koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat kirjallisen todistuksen.

Oppimisen tukemiseksi järjestetään verkossa toteutettavia opetustapaamisia, joihin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Opetustapaamisten luento-osuudet taltioidaan ja lisätään koulutuksen Moodle-alustalle. Osallistujilla on koulutuksen aikana mahdollisuus tutustua muun muassa SeAMKin ruokalaboratorioihin.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pääasiallisesti elintarviketeollisuudessa työskenteleville henkilöille. Koulutukseen ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

Koulutuksen hinta

Koulutus on osallistujalle maksuton! Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Jos osallistuja päättää osallistua vapaaehtoisiin lähitapaamisiin, hän vastaa itse mahdollisista matka- ja yöpymiskuluista sekä ruokailuista.

Koulutuksen sisältö

Osio 1: Teknologia- ja tuotekehitys elintarvikealalla

Tuotekehitystaituri-koulutuksen osiossa 1 opit suunnittelemaan ja toteuttamaan elintarvikkeiden tuotekehitysprojektin. Osiossa 1 käsitellään elintarvikkeiden prosessointia ja tuotekehitystä. Opinnoissa käydään läpi elintarvikkeiden jalostusprosessit ja niiden vaikutukset tuotteen laatuun. Opiskelijat oppivat myös elintarvikkeiden tuotekehityksen perusteet. Opinnoissa käsitellään elintarvikkeiden tuotekehitysprosessin eri vaiheita, kuten tuotteen määrittelyä, ideointia, konseptisuunnittelua, prototyyppien valmistusta, testausta ja lanseerausta. Lisäksi perehdytään siihen, miten elintarvikkeiden tuotekehityksessä voidaan hyödyntää aistinvaraisia arviointimenetelmiä.

Osio 1 toteutetaan aikavälillä 1.2.2024-15.6.2024.

Tutustu osion aikatauluihin ja sisältöihin klikkaamalla alla olevia palkkeja!

 • Elintarvikkeiden prosessointi ja tuotekehitys

  Opetustapaamiset Teamsissa (osallistuminen vapaaehtoista, mutta suositeltavaa):

  • 7.2.2024 klo 16-18: Asiakaslähtöinen tuotekehitys
  • 14.2.2024 klo 16-18: Jalostusarvon lisääminen
  • 20.2.2024 klo 16-18: Tuotekehitysteknologiat
  • 20.3.2024 klo 16-18: Aistinvarainen arviointi (osa 1)
  • 3.4.2024 klo 16-18:  Aistinvarainen arviointi (osa 2)

  Tallenteet Teams-tapaamisista löytyvät koulutuksen Moodlesta.

   

 • Tuotekehitysprojekti ideasta tuotteeksi

  Tuotekehitysprojekti toteutetaan pienryhmissä kouluttajien antamien ohjeiden mukaisesti.

  • Vaihtoehto 1: itsenäinen tehtävä, jonka sisällöstä sovitaan kouluttajien kanssa. Tuotekehitysprojektin tueksi järjestetään opetustapaamisia Teamsissa. Tapaamisiin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.
   • 13.3.2024 klo 16-18
   • 17.4.2024 klo 16-18
   • 15.5.2024 klo 16-18
  • Vaihtoehto 2: harjoitustehtävä, joka suoritetaan osittain SeAMKin kampuksella (lähitapaamispäivät):
   • 16.3.2024: Elintarvikkeiden tutkimusmenetelmät
   • 19.4.2024: Oman harjoitustyön rakentaminen ja testaaminen
   • 8.6.2024: Vaihtoehtoiseen proteiinin muokkausmenetelmään tutustuminen (esim. Extruderin käyttö)

   

  Tallenteet Teams-tapaamisista löytyvät koulutuksen Moodlesta.

Osio 2: Asiakaslähtöinen ja innovatiivinen tuote- ja palvelukehitys elintarvikealalla

Kehitä luovia taitojasi tuotekehityksessä! Tuotekehitystaituri-koulutuksen osio 2 tarjoaa opiskelijoille monipuolisen mahdollisuuden kehittää luovia taitojaan tuotekehityksessä. Koulutuksessa perehdytään käytännön esimerkkien kautta markkinatrendien ja asiakastarpeiden hyödyntämisen merkitykseen, ja se tarjoaa työkaluja innovatiivisiin ratkaisuihin tuoteportfolion monipuolistamiseksi. Koulutus valmistaa opiskelijoita menestyksekkääseen liiketoimintaan tuote- ja palvelukehityksen alalla.

Osion 2 kick-off – tilaisuus järjestetään Teamsissa 14.8.2024 klo 16-17. Osion 2 koulutus toteutetaan aikavälillä 19.8.2024-11.10.2024

Tutustu osion aikatauluihin ja sisältöihin klikkaamalla alla olevia palkkeja!

 • Markkinatrendit ja -konseptit sekä palvelumuotoilu elintarvikealalla

  Opetustapaamiset Teamsissa (osallistuminen vapaaehtoista, mutta suositeltavaa):

  • 21.8.2024 klo 16-18: Onnistunut tuotekehitysprojekti – ideasta markkinoille
  • 2.10.2024 klo 16-18: Tuoteinnovaatioiden markkinapotentiaali ja kannattavuus
 • Markkina- ja kuluttajaymmärrys tuotekehityksen ja liiketoiminnan tukena

  Opetustapaamiset (Foodwest Oy:n vierailijaluennot) Teamsissa (osallistuminen vapaaehtoista, mutta suositeltavaa):

  • 28.8.2024 klo 16-18: Markkinaymmärrys tuotekehityksen tukena
  • 4.9.2024 klo 16-18: Kuluttajaymmärrys tuotekehityksen ja liiketoiminnan tukena (osa 1)
  • 18.9.2024 klo 16-18 Kuluttajaymmärrys tuotekehityksen ja liiketoiminnan tukena (osa 2)
 • Käytäntöön vieminen

  Osion 2 sisältöjä sovelletaan käytäntöön kouluttajien antamien ohjeiden ja harjoitustehtävien mukaisesti.

  Osioon sisältyy lähitapaamispäivät SeAMKin kampuksella sekä yritysvierailu:

   • Käyttäjätestaus Prikassa – testautetaan omia tuotteita tai kokeillaan kilpailijaseurantaa, 14.9.2024
   • Elintarvikeprosessointiin ja -menetelmiin tutustuminen SeAMKin laboratoriossa, 28.9.2024
   • Vierailu Foodwest Oy:lle, 27.9.2024

  Lähitapaamiset voi korvata kouluttajien kanssa sopimalla lisätehtävällä.

Koulutussuunnitelma

Koulutussuunnitelmasta löytyvät koulutuksen osaamistavoitteet ja toteutustavat.

Haku koulutukseen

Tuotekehitystaituri-koulutukseen on nyt saatu tarjolle lisäpaikkoja syksyllä 2024 alkavaan osioon! Lisähaku koulutukseen on avoinna 2.5. – 23.5.2024. Lisäpaikoille valitut aloittavat koulutuksessa 14.8.2024 Teamsissa järjestettävässä kick off -tilaisuudessa klo 16-17.

Ilmoittautumislomakkeella on käytössä vahva tunnistautuminen osallistujien henkilöllisyyden todentamiseksi rahoittajalle (Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus).

Koulutuksen kohderyhmä on elintarviketeollisuudessa työskentelevät työntekijät. Pohjakoulutusvaatimuksia ei ole. Koulutuksen rahoittaja tekee päätöksen opiskelijavalinnoista. Yksittäisestä yrityksestä osallistuvien opiskelijoiden määrää voidaan joutua rajoittamaan.

Tieto koulutukseen hyväksymisestä lähetetään ilmoittautumislomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen hakuajan päätyttyä. Osallistuja saa sähköpostitse ohjeet koulutuksen aloittamiseen liittyen. 

Hakulomakkeella kerättyjä tietoja käsitellään Tuotekehitystaituri-tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.

Lisätietoja koulutuksesta

Sanni Nikumatti

Projektipäällikkö

sähköposti

Sanni.Nikumatti(a)seamk.fi

puhelin

+358408304014

Henkilökuva.

Terhi Hirsimäki

Suunnittelija, jatkuva oppiminen

sähköposti

Terhi.Hirsimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300484

Koulutusyhteistyössä Foodwest Oy.

 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen logoKoulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.