Liiketalouden uusi julkaisu nostaa esille yhteistyön ja yhdessä kehittämisen muutoskestävyyden pohjana

Vuoden 2023 liiketalouden alan kokoomateos Yhteistyöstä etumatkaa on ilmestynyt. Teokseen valikoitui yhteensä 19 artikkelia 28 kirjoittajan voimin. Kokoomateos käsittelee monipuolisesti SeAMKin liiketalouden alalla tehtävää TKI-työtä ja ajankohtaisia ilmiötä. Toimituskunta tunnisti kokoomateoksen punaiseksi langaksi yhteistyön ja yhdessä kehittämisen muutoskestävyyden pohjana. SeAMKin tavoitteena on olla maakunnan yritysten paras kehittämiskumppani. Kokoomateoksen artikkelit kertovat tarinaa siitä, miten yhdessä yritysten kanssa etsitään ratkaisuja tämän päivän haasteisiin – mutta samalla myös rakennetaan pohjaa seuraavien, ennalta-arvaamattomien muutosten kohtaamiseen.

Sanna Joensuu-Salo, Anmari Viljamaa & Minna Karvonen (toim.) 2023
Yhteistyöstä etumatkaa
Liiketalouden kokoomateos
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 185.

Koko teos löytyy Theseuksesta.