Neljälle SeAMKissa tehdylle opinnäytetyölle stipendi taloushallinnon kehittämisestä | SeAMK.fi

Neljälle SeAMKissa tehdylle opinnäytetyölle stipendi taloushallinnon kehittämisestä

Nuori nainen mustassa poolopaidassa vaalealla taustalla.
Miia Uittomäki

Taloushallintoliiton yhteydessä toimiva Tili-instituuttisäätiö myöntää vuosittain stipendejä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ansioituneille opiskelijoille, joiden pro gradun tai opinnäyteyön aihe liittyy taloushallinnon kehittämiseen.

Vuoden 2021 stipendien saajissa on kaikkiaan neljä SeAMKilaista: Essi Rantala, Miia Uittomäki, Saku Koivulahti ja Elina Saarikoski. Rantalan opinnäytetyö käsittelee tilinpäätöstulkintaa ja tilinpäätösanalyysia ja Uittomäen työ palkanlaskentaprosessin kehittämistä. Saku Koivulahti teki opinnäytetyönsä rahoituslaskelmamallin luomisesta osana tilitoimiston kehittämistä ja Elina Saarikoski toiminnan kehittämisestä digitaalisten taloushallintoratkaisujen avulla.

Tänä vuonna Tili-instituuttisäätiö myönsi stipendejä 10 500 € edestä, yhteensä 28 opinnäytetyölle ja pro gradu -tutkielmalle.

Onnistunut opinnäytetyö kehitti palkanlaskentaprosessia

Miia Uittomäen opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa palkanlaskijoiden näkemykset kohdeyrityksen palkanlaskentaprosessista ja sen eri vaiheista sekä auttaa kohdeyritystä kehittämään palkanlaskentaprosessia paremmaksi kehittämistutkimuksesta saadun tiedon perusteella. Korkeimman arvosanan saanut työ kun vielä palkittiin stipendillä, kuvailee Uittomäki fiiliksiään huikeiksi.

”Kova työ palkittiin, ja olen siitä kyllä ylpeä!”, Uittomäki iloitsee.

Hän kertoo, että opinnäytetyön aihe kehitettiin yhdessä silloisen työharjoittelupaikan edustajan kanssa.

”Opinnäytetyöni prosessi kokonaisuudessaan oli todella sujuva. Aihe oli toimeksiantajalleni hyvin ajankohtainen ja myös itselleni mieluinen, sillä opinnäytetyöhön pystyin yhdistämään teorian lisäksi työstä tulleita käytännön asioita sekä tietysti koulussa opittuja asioita. Tutkimusosuuteen haastattelin harjoittelupaikkani työntekijöitä, joiden perusteella työn tutkimustulokset muodostuivat. Tämä vaihe kesti yllättävän pitkään, sillä haastattelukysymysten vastaukset piti lajitella ja jäsennellä useasti. Työstämisen aikana työ kävi useasti ohjaajallani tarkistuksessa, jonka avulla sain paljon kehitysehdotuksia ja työstä tuli entistä parempi”, Uittomäki kertoo.

Hän aloitti liiketalouden opinnot SeAMKissa syksyllä 2017. Myös opintojen tarkempi suunta oli selvillä varhaisessa vaiheessa.

”Tiesin, että tulen työskentelemään tulevaisuudessa sellaisissa tehtävissä missä pystyisin hyödyntämään tradenomin tutkintoa. Erityisesti minua kiinnostivat liiketalouden koulutusohjelmassa laskentatoimen opinnot, jotka koin jo toisen asteen opintojen aikana omaksi jutuksi. Tässä kohtaa jo tiesin myös, että suuntaudun taloushallinnon ammattiopintoihin.”

Antoisia opiskeluvuosia seurasi nopea työllistyminen

Uittomäki kuvailee neljää opiskeluvuottaan rikkaiksi niin uusien kokemusten kuin ammatillisen kasvunkin puolesta.

”Erityisesti mieleeni ovat jääneet virtuaalinen yritystoiminta ensimmäisenä vuonna, opiskelijajärjestömme Sulka ry:n järjestämät sulkajaiset ja muut tapahtumat ja bileet, uusiin kavereiden tutustuminen, harjoittelu, erilaiset ryhmätyöt ja esiintymiset sekä kavereiden kanssa tehdyt tentit. Opintojen aikana opin aivan valtavasti uutta asiaa, jota olen pystynyt nyt työssäni hyödyntämään. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen tunneilta on jäänyt eniten mieleen asioita. Myös erilaiset kurssit, joissa käsiteltiin lainsäädäntöä, olivat hyvin opettavaisia ja jääneet mieleen.”

Tyytyväinen Miia Uittomäki on myös nopeaan työllistymiseen valmistumisen ohella. Oma Säästöpankista avautui työtarjous avoimella hakemuksella, ja suunnitelmissa on myös opintojen jatkaminen.

”Löysin töihin Oma Säästöpankkiin aikaisemman työkaverini kautta. Hän suositteli minulle kyseistä paikkaa ja oli myös kertonut minusta esimiehelleen. Tämän perusteella laitoin yritykseen avoimen hakemuksen ja pian minut kutsuttiinkin haastatteluun. Haastattelu sujui hyvin, ja tiesin millaiseen paikkaan ja työhön olin hakemassa. Tulevaisuudessa haluan kehittyä ja edetä työurallani finanssialalla tai taloushallinnon työtehtävissä. Muutaman vuoden päästä aion vielä opiskella ja lukea itseni kauppatieteiden maisteriksi, joka on ollut suuri haaveeni pitkään”, Uittomäki kertoo.