Nuorten mielenterveysongelmien tunnistamisesta uusi julkaisu

Nuorten mielenterveysongelmien tunnistaminen ja mielenterveyden edistäminen -tutkimus toteutettiin Webropol-kyselynä marras–joulukuussa 2022 Etelä-Pohjanmaan yläkouluille. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata nuorten mielenterveyden ongelmiin sekä sosiaaliseen vetäytymiseen ja syrjäytymiseen liittyviä tekijöitä yläkoulujen opettajien, kouluterveydenhoitajien, oppilaanohjaajien ja koulukuraattoreiden kokemuksen näkökulmasta.

Tutkimuksen tavoitteena oli lisäksi tuottaa tietoa opettajien, kouluterveydenhoitajien, oppilaanohjaajien ja koulukuraattoreiden taidoista tunnistaa nuorten mielenterveysongelmia ja tukea nuoria sekä tuottaa tietoa em. ammattilaisten täydennyskoulutustarpeista nuorten mielenterveysongelmien tunnistamisesta ja nuorten tukemisesta. Raportin kirjallisuuskatsauksessa taustoitetaan nuorten mielenterveyden häiriöiden moninaisuutta ja niiden hoitoa.

Tutkimus on Töysän Säästöpankkisäätiön rahoittama.

Mari Salminen-Tuomaala, Ari Haasio & Kaija Nissinen (2023)
Yläkoululaisten mielenterveysongelmien tunnistaminen ja sosiaalisen vetäytymisen ehkäisy
Etelä-Pohjanmaan yläkoulujen kouluterveydenhoitajien, aineenopettajien, oppilaanohjaajien ja koulukuraattoreiden kokemuksia
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja. A. Tutkimuksia 39

Koko julkaisu löytyy Theseuksesta