Omistajanvaihdosten edistämisen merkitys on tunnistettu hyvin suomalaisissa julkisissa elinkeino- ja yrittäjäorganisaatioiden strategioissa | SeAMK.fi

Omistajanvaihdosten edistämisen merkitys on tunnistettu hyvin suomalaisissa julkisissa elinkeino- ja yrittäjäorganisaatioiden strategioissa

The renewed organization will increase agility and SeAMK-level operations

Kyselyyn vastanneista julkisista organisaatioista kolmannes toteuttaa hankerahoituksella omistajanvaihdospalveluita. Vastaajien strategioissa omistajanvaihdokset ovat hyvin esillä (67 %). Omistajanvaihdoshankkeita on tällä hetkellä runsaasti käynnissä ympäri Suomen (14 kpl) ja niitä on myös juuri päättynyt ja uusia on käynnistymässä.

Omistajanvaihdospalvelujen rahoitus pitäisi saada vakaammalle pohjalle. Teeman tärkeyden tunnistaminen strategioissa on hyvä alku ja tälle tärkeälle työlle pitäisi löytää myös perusresurssit, joita voidaan jatkossakin hankerahoituksella edelleen vahvistaa. Pidemmän aikavälin rahoitus myös mahdollistaisi osaamisen kumuloitumisen matalan kynnyksen omistajanvaihdosneuvonnassa.

Matalan kynnyksen, eli asiakkaalle ilmaisen ja kaikille helposti saatavilla olevan, omistajanvaihdospalvelun parissa käy keskimäärin 10 yrittäjää kuukaudessa.

Julkiset toimijat kaipaavat yhtenäistä linjausta palvelusisällöstä sekä oppia yritysten parissa työskenteleville julkisen puolen asiantuntijoille kaivataan. Tarvitaan omistajanvaihdosten matalan kynnyksen neuvontapalvelun määritelmä ja palvelukuvaus. Eri alueiden yksittäisille omistajanvaihdosneuvojille tulee järjestää yhteistä koulutusta koko maan tasolla ja on tärkeää, että yksittäisillä matalan kynnyksen neuvojilla on keskenään tiivis vuoropuhelu. Omistajanvaihdosfoorumin tehtävä on myös koordinoida alueellista neuvontatyötä.

Julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden ymmärrystä toistensa rooleista tulee lisätä, sillä sekä julkiset että yksityiset toimijat pystyvät selkeästi hyötymään toisistaan. On myös tarvetta lisätä julkisen sektorin toimijoiden tietoisuutta olemassa olevista yksityisten toimijoiden tarjoamista yrityskauppaalustoista.

Tulokset ovat julkisille organisaatioille suunnatusta selvityksestä, jonka toteutti Maaseutuyritysten omistajanvaihdosekosysteemin kehittäminen – Valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto myyjille ja ostajille -hanke (MOP)

Kysely kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022052438308

Lisätietoja: Juha Tall, Seinäjoen ammattikorkeakoulu / juha.tall@seamk.fi / 040 8680197