Opettajien kannustus, opintojen joustavuus ja oma motivaatio siivittivät ystävykset valmistumaan reilusti etuajassa | SeAMK

Opettajien kannustus, opintojen joustavuus ja oma motivaatio siivittivät ystävykset valmistumaan reilusti etuajassa

Kaksi nuorta naista kansitetut opinnäytetyöt käsissään.
Roosa Ojala ja Annika Karhu aikovat tradenomitutkinnon jälkeen jatkaa kauppatieteiden opinnoilla.

Kun keskipohjalainen Roosa Ojala, 23, ja eteläpohjalainen Annika Karhu, 24, aloittivat liiketalouden tradenomiopinnot syksyllä 2018, syntyi nopeasti ystävyyssuhde sekä jaettu ajatus rakentaa määrätietoisesti omia urapolkuja.

Nyt joulukuussa 2020 he valmistuvat SeAMKista tradenomeiksi (AMK) – vain kahdessa ja puolessa vuodessa, mikä on vuoden verran tavoitteellista valmistumisaikaa nopeammin.

”Meillä molemmilla on alusta alkaen ollut haaveena syventää omaa ammattitaitoa kauppatieteiden maisteritasolle tradenomiopintojen jälkeen sekä päästä rakentamaan omia urapolkujamme. Näistä syistä halusimme nopeuttaa tutkinnon saamista”, Ojala ja Karhu kertovat.

Työ alkoi selvittämällä, onko opintojen suorittaminen etuajassa edes mahdollista.

”SeAMKin mahdollistaessa tämän laadimme ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen selkeän suunnitelman, kuinka paljon kursseja tulisi suorittaa kesäopintoina ja seuraavana lukuvuotena, jotta tutkinnon voisi saavuttaa nopeammin”, Ojala kertoo.

Heidän mukaansa ripeä eteneminen on toki vaatinut paljon työtä: suunnitelmallisuutta, ennakointia ja itsensä johtamista.

”Olemme molemmat työskennelleet opintojen ohella jatkuvasti, mikä on vaatinut koulun, työelämän ja vapaa-ajan aikatauluttamista. Koemme kutienkin, että näiden yhdistäminen on ollut sujuvaa, vaikka aika ajoin se onkin aiheuttanut meille harmaita hiuksia. Tällöin omasta jaksamisesta huolehtiminen on korostunut”, Ojala ja Karhu toteavat.

Motivaatiota opintoihin loi heidän mukaansa osaltaan se, että opetus oli laadukasta ja opintojaksojen sisällöt monipuolisia. Tuesta ja yhteisöllisestä tunnelmasta Ojala ja Karhu välittävät koko SeAMKin väelle.

”Olemme olleet todella tyytyväisiä. SeAMK on mahdollistanut työelämän yhdistämisen opintojen suorittamiseen joustavalla asenteella ja myös opettajat ovat olleet kannustavia uran kehittämisen suhteen. Opintojen sisältöä on saanut muokata omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti, jolloin opiskelu on ollut mieluisaa.”

Yhteisessä opinnäytetyössään he tarttuivat ajankohtaiseen aiheeseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Seinäjoen kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä sekä löytää kaupungin pitovoimatekijöitä korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. Työ toteutettiin yhdessä toimeksiantajan Seinäjoen kaupungin kanssa, ja valmis työ luovutettiin kaupungille marraskuussa.

“Valitsimme opinnäytetyön aiheen sen ajankohtaisuuden vuoksi – nykypäivän kaupungit haluavat tarjota elinvoimaisen ja kilpailukykyisen toimintaympäristön, jonka kautta kasvattaa väkilukuaan ja vakiinnuttaa asukkaitaan. Pärjätäkseen kovan kaupunkikilpailun markkinoilla kaupunkien täytyy pystyä muuntautumaan eri suuntiin ja pysymään muutoksien mukana. Koronapandemian aikana tuomat haasteet ovat nostaneet esiin erityisesti kaupunkien pitovoimatekijöiden tärkeyden, tänä kyseisenä poikkeusaikana”, Annika Karhu ja Roosa Ojala kertovat opinnäytetyöstään kirjoittamassa @SeAMK-verkkolehden artikkelissa.