SAMOn kysely: Etäopiskeluun siirtyminen on sujunut SeAMKissa hyvin | SeAMK.fi

SAMOn kysely: Etäopiskeluun siirtyminen on sujunut SeAMKissa hyvin

Nainen lukee kirjaa joen rannassa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO toteutti valtakunnallisen ”etäopiskelun laatukyselyn” SeAMKin opiskelijoille huhtikuun kahdella viimeisellä viikolla. Kyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia koronakriisin aiheuttaman etäopiskeluun siirtymisen sujumisesta ja etäopiskelun vaikutuksista opintoihin ja jaksamiseen. Kysely perustui Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n kysymyspatteristoon. Liitto on lähettänyt medialle oman tiedotteen ja tulosyhteenvedon valtakunnallisista tuloksista.

SAMOn tekemään kyselyyn vastasi 668 SeAMKin opiskelijaa. Opiskelijamäärästä laskettu vastausprosentti 14,8 oli valtakunnan korkein, ja lähes 10% valtakunnallisen kyselyn vastauksista saatiin SeAMKista. Tuloksia voidaankin pitää vähintään suuntaa antavina.

SeAMKin tulokset

Siirtyminen etäopiskeluun on SeAMKissa sujunut varsin hyvin: 70 % mielestä hyvin tai erittäin hyvin. 17,5 % ei osaa sanoa. Opiskelijoille on myös tarjottu korkeakoulun ja opiskeluterveydenhuollon puolesta apua jaksamiseen ja opintojen suunnitteluun. Näissä kysymyksissä SeAMK erottu selkeästi edukseen valtakunnallisessa vertailussa.

Erityisesti korkeakoulun tiedottamista muuttuneesta tilanteesta ja opintojaksojen toteutuksesta kiitellään: vain alle kymmenesosa vastaajista kokee puutteita tiedottamisessa. Opiskelijakunnan tiedotusta pidetään myös onnistuneena. Myös tekniikka on toiminut varsin hyvin. Jonkin verran on havaittu puutteita yhteyksien pätkimisen ja joidenkin alustojen toimivuuden suhteen.

“SeAMKin johtoryhmä ja koko henkilökunta on tehnyt todella paljon töitä mahdollisimman sujuvan siirtymän ja laadukkaan etäopiskelun eteen”, kertoo SAMOn toiminnanjohtaja Kimmo Niemi.

“Tilanne tuli päälle yllättäen ja uusi arki on pitänyt saada rullaamaan todella nopeasti. Samaan aikaan muutoksista ja opintojen toteutuksesta on pitänyt viestiä selkeästi ja ymmärrettävästi. Opiskelijoiden palautteen perusteella tässä on selvästi onnistuttu”, kiittelee Niemi.

Ongelmat ovat SeAMKissa samat kuin muuallakin valtakunnassa. Noin 50 % kokee opetuksen laadun heikentyneen ja yli puolet on kokenut etäopiskelun normaalitilannetta stressaavammaksi. Jaksaminen ja motivaatio on heikentynyt noin 45 % vastanneista. Vaikutukset opintojen etenemiseen koetaan SeAMKissa hieman valtakunnallista keskiarvoa pienemmiksi. Eniten opintojen edistymistä ovat hankaloittaneet harjoittelujen peruuntuminen, vaikeutunut tiedonsaanti (mm. kirjastojen sulkeutumisen vuoksi) sekä haasteet omassa jaksamisessa ja motivaatiossa.

“Uudet opetustekniikat ja menetelmät tuottavat haasteita sekä opettajille että opiskelijoille. Samaan aikaan oma elämänhallinta ja ihmissuhteet ovat koetuksella. Monelle tämä yhtälö on raskas ja arjesta tulee helposti selviytymistaistelua”, summaa SAMOn edunvalvonnasta vastaava asiantuntija Jani Erkkonen.

“Nyt kun valitettavasti näyttää, että epävarmuus jatkuu ja poikkeusjärjestelyjä saatetaan tarvita myös syksyllä, pitäisi ainakin tekniset asiat saada kuntoon ja etäopetuksen laatu mahdollisimman tasaiseksi ja korkeaksi kaikilla kursseilla”, toivoo Erkkonen.

Opiskelijakunta SAMO pyrkii omalta osaltaan pitämään huolta opiskelijoiden jaksamisesta ja yhteisöllisyydestä, vaikka perinteiset toimintamuodot, tapahtumat ja yhteiset kokoontumiset ovatkin toistaiseksi tauolla.

“Korona-ajan olemme järjestäneet toimintaa verkossa ja etänä. Melkoista digiloikkaahan tässä on tehty. Tällä hetkellä valmistaudumme täyttä häkää syksyyn ja uusien opiskelijoiden vastaanottamiseen aivan normaaliin tapaan. Samalla piirrellään erilaisia B- ja C-suunnitelmia ja toivotaan ettei niitä tarvitse toteuttaa”, naurahtavat Kimmo Niemi ja Jani Erkkonen.

“Ja pakko on vielä mainita, että onneksi meillä on SeAMKissa aivan erinomainen korkeakoulupastori ja opintopsykologi! Apua ja tukea on saatavissa monesta suunnasta ja siihen kannattaa matalalla kynnyksellä tarttua.”

Lisätietoja:

Jani Erkkonen, asiantuntija, SAMO
045 312 0050
jani.erkkonen@seamk.fi

Kimmo Niemi, toiminnanjohtaja, SAMO
040 546 1777
kimmo.niemi@seamk.fi