Sannan tiimi pitää ammattikeittiöt käynnissä | SeAMK.fi

Sannan tiimi pitää ammattikeittiöt käynnissä 

Vaaleahiuksinen nainen hymyilee.
Sanna Lisko vastaa Metoksen Pohjois-Suomen alueella ammattikeittiölaitteiden huoltoliiketoiminnan johtamisesta ja asiakaspalvelusta.

Sanna Lisko työskentelee Metoksella huollon palvelupäällikkönä. Hän vastaa Pohjois-Suomen alueella ammattikeittiölaitteiden huoltoliiketoiminnan johtamisesta ja asiakaspalvelusta. Sanna toimii huoltoasentajien esimiehenä, jakaa huoltokeikat ja toimii linkkinä asiakkaiden ja asentajien välillä. Lisäksi hän pyrkii kasvattamaan alueen toimintaa ja kehittämään sitä tavoitteiden mukaan.

– Monipuolisuus on kyllä läsnä joka päivä. Työnkuva vaihtelee monta kertaa päivässä: organisointia, johtamista, myyntiä, neuvottelua, sopimusten tekoa, selvittelyä… Minulla on taustalla merkonomin paperit sekä myyntityötä, joista koen olevan yllättävänkin paljon hyötyä. Ihmisten kanssa tässä kuitenkin lopulta toimitaan ja neuvottelu- ja yhteistyökykyä vaaditaan, Sanna sanoo.

– Meidän tehtävä on auttaa ammattikeittiöitä menestymään ja siinä ohessa huolehditaan, että ihmiset kouluissa, työpaikoilla, ravintoloissa, hoivakodeissa ja niin edelleen saavat ruuan eteen. Olemme osa kokonaisuutta, jossa meidän laitteilla valmistetaan ympäri Suomea ja maailmaa ravinteikasta, laadukasta ruokaa. Huolto pitää huolen, että ketju ei katkea ja kukaan ei jää nälkäiseksi laiterikon takia. Teen yhteistyötä todella monen eri alan kanssa: ravintola-ala, matkailu ja majoitus, kiinteistöala, rakennusala ja julkinen puoli hyvin laajasti. Tekniikka ei ole vain tekniikkaa, vaan se on lähes aina osa jotakin suurempaa kokonaisuutta, Sanna lisää.

Sannalla on ollut lapsesta asti kiinnostus mopoihin, moottoripyöriin ja autoihin, ja se on seurannut läpi elämän.

– Aika monella varmaan on esteenä ja ajatuksena, että ”en osaa mitään, en voi mennä sinne”, kun puhutaan tekniikan alan opinnoista. Meidän luokalla joku saattoi olla hyvä matematiikassa ja joku toinen osasi koneistaa, mutta se koko tutkinto on kuitenkin niin laaja, ettei kukaan ole lähtökohtaisesti valmiiksi jotenkin puolivalmis insinööri tai vaikkapa sitten asentaja autopuolella. Oppi ja osaaminen karttuvat opintojen edetessä ja sisältö on niin monipuolinen, että jokainen löytää omat mielenkiinnon kohteensa. Tekniikan alan opinnot mahdollistavat todella monenlaiset urapolut, meidänkin luokalta on porukkaa suunnittelijoina, työnjohtajina, yrittäjinä ja esimiehinä, Sanna summaa.

Konetekniikan opinnoissa voi suuntautua konetekniikkaan ja auto- ja työkonetekniikkaan. Konetekniikan syventäviä opintoja voit tehdä tuotantotekniikkaan, koneensuunnitteluun, yritystoimintaan, materiaalisuunnitteluun tai automaatiojärjestelmiin. Auto- ja työkonetekniikassa syvennytään autotekniikkaan, autoelektroniikkaan, työkonetekniikkaan tai yritystoiminnan kehittämiseen.