SeAMK ja Into Seinäjoki mukana eurooppalaisten digitaalisten innovaatiohubien valintaprosessissa menestyneessä konsortiossa | SeAMK.fi

SeAMK ja Into Seinäjoki mukana eurooppalaisten digitaalisten innovaatiohubien valintaprosessissa menestyneessä konsortiossa

kategoria: Vuoden kohokohdat
Kaksi naista seisoo sinilasisen tuotantolinjan ja ohjauspaneelin ääressä.
SeAMK tuo SIX Manufacturing EDIH-konsortioon monenlaista osaamista digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin saralta. Kuva SeAMK Digital Factorysta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut kahdeksan hakijaa jatkoon eurooppalaisten digitaalisten innovaatiohubien valintaprosessissa. Hubien tehtävänä on tukea yrityksiä ja julkista sektoria digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä ja käyttöönotossa.

SeAMK ja Into Seinäjoki ovat mukana ehdokkaiksi valituista Sustainable Industry X (SIX) Manufacturing -konsortiossa, johon lisäksi kuuluvat VTT, Business Tampere, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tamlink Oy, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Vaasan yliopisto, Ylivieskan robottilaboratorio (Centria) ja DIMECC Oy.

SIX Manufacturing edistää digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa sekä uusien liiketoimintamallien luomista valmistavassa teollisuudessa. Konsortio toimii palvelukeskuksena valmistavan teollisuuden pk-yrityksille ja edistää muun muassa tekoälyn, analytiikan, kyberturvallisuuden ja valmistusrobotiikan ratkaisujen käyttöönottoa. Verkosto muodostuu Suomen kovatasoisimmasta valmistus- ja digitalisaatio-osaamisesta, kokeiluympäristöistä ja ekosysteemeistä. Se sijoittui kansallisessa vertailussa jaetulle ykkössijalle ja sai kiitosta valtakunnallisesta tavoittavuudesta sekä vahvoista yhteyksistään niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

”Seinäjoen ammattikorkeakoulu on kehittänyt usean vuoden ajan alueellista digitaalista innovaatiohubia (DIH) yhteistyössä alueen pk-yritysten kanssa nimeltä IoT Compass Hub. Meille on hyvin luonnollista, että olemme mukana hakemassa uutta eurooppalaista digitaalista innovaatiohubia. SIX Manufacturing EDIH:illä on realisoituessaan erinomaiset mahdollisuudet vauhdittaa Suomessa toimivien valmistavan pk-teollisuuden yritysten digitaalista transformaatiota. Tästä on merkittävä hyöty liiketoiminnallisesti Etelä-Pohjanmaan alueen yrityksille. Tällöin myös koko Etelä-Pohjanmaan alue hyötyy. Me tuomme oman vahvan osaamisemme EDIH-konsortion hyödynnettäväksi, josta hyötyy koko digitaalisen valmistuksen ekosysteemi Suomessa ja Euroopassa.”, tutkimus- ja kehittämispäällikkö Ari Sivula Seinäjoen ammattikorkeakoulusta kertoo.

SeAMK tuo SIX Manufacturing EDIH-konsortioon monenlaista osaamista digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin saralta sisältäen mm. robotiikan, digitaalisten kaksosten, simulointien, XR-teknologioiden, tekoälyn, IoT:n sekä konenäön osaamisen. Teknologisen osaamisen lisäksi SeAMK tuo liiketoimintaan liittyvää osaamista EDIH-konsortion hyödynnettäväksi. Taustalla on pitkäjänteinen kehittämistyö digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin saralla Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Muut Suomen ehdokkaat eurooppalaisiksi digitaalisiksi innovaatiohubeiksi ovat:

  • FAIR – Finnish AI Region (vastuutaho Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy)
  • Location Innovation Hub (LIH) (Maanmittauslaitos / Paikkatietokeskus FGI)
  • 5STAR eCorridors (DIMECC Oy)
  • WellLake EDIH (Business Jyväskylä)
  • HealthHub Finland (Turku Science Park Oy)
  • Robocoast EDIH Consortium (Prizztech Oy)
  • Arctic-EDIH (Oulun yliopisto)

Suomessa on paljon osaamista digitalisaation hyödyntämiseen

Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit (European Digital Innovation Hubs, EDIH) eli digitaali-innovaatiokeskittymät ovat osa EU:n uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. Ne toimivat digi-investointeja sekä erityisesti pk-yritysten digitalisaatiota vauhdittavina palvelukeskuksina. Hubien toiminnan on oltava voittoa tavoittelematonta.

– Valituissa eri toimijoiden yhteistyöhankkeissa tehdään työtä sen eteen, että digitalisaatiosta saadaan irti nykyistä enemmän kestävää kasvua. Eurooppalainen verkosto tukee parempien digitalisaatiopalveluiden kehittämistä, ja suomalaisilla on tähän työhön paljon annettavaa. Monipuolinen ja kyvykäs ehdokasjoukko takaa, että Suomesta voidaan eri tilanteissa valita riittävästi maantieteellisesti, teknologisesti ja sovellusalueiltaan sopivia ja laadukkaita hubeja osaksi EU:n laajuista verkostoa, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Jäsenvaltioiden tulee valita ehdokkaansa innovaatiohubeiksi avoimella menettelyllä. Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti 18.11.2020–15.1.2021 avoimen haun, johon tuli kymmenen hakemusta. Ehdokkaat arvioi riippumaton kahdeksanhenkinen arviointiraati, jonka jäsenillä on monipuolista osaamista elinkeinoelämän uudistumisesta, digitalisaatiosta, innovaatiotoiminnasta ja tieteestä. Hakemukset asetettiin järjestykseen raadin pisteytysten perusteella, minkä jälkeen ministeriö päätti jatkoon menevien ehdokkaiden lukumäärän.

Ehdokkaista valitaan hubit EU:n kattavaan verkostoon

Nyt valitut ehdokkaat pääsevät osallistumaan rajattuun eurooppalaiseen hakuun, jossa Euroopan komissio valitsee digitaaliset innovaatiohubit. Ehdokkailla on mahdollisuus kehittää edelleen hakemuksiaan ja tarvitsemaansa yhteistyötä.

Tämän hetkisten tietojen mukaan EU-haku avataan maaliskuussa, se on avoinna vähintään kymmenen viikkoa, ja tulokset ovat selvillä viimeisellä vuosineljänneksellä.

Suomen hubien lukumäärä on enintään neljä. EU:n kattavan, jopa noin 200 hubin verkoston luomiseksi EU-rahoitus on jaoteltu jäsenvaltioittain. Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta on suunniteltu varattavan noin 14,8 miljoonaa euroa Suomen hubien rahoitukseen vuosina 2021–2027. Työ- ja elinkeinoministeriö jatkaa valmisteluja hubien kansalliseksi rahoittamiseksi ja tukemiseksi osana liiketoiminnan digitalisaation vauhdittamisen Tekoäly 4.0 -ohjelmaa.

TEM käynnistää keväällä sekä tulevia EDIH:ejä että muita digitaalisia innovaatiohubeja ja vastaavia toimijoita tukevan ja koordinoivan toiminnan valmistelun.

Lisätietoja SeAMKin osalta:

Ari Sivula
tutkimus- ja kehittämispäällikkö
+358408300360
ari.sivula@seamk.fi