SeAMK liiketoiminta ja kulttuurin laaja 32-artikkelin kokoomateos | SeAMK.fi

SeAMK liiketoiminta ja kulttuurin laaja 32-artikkelin kokoomateos

Kuvakollaasi kokoomateoksen julkistustilaisuudesta. Kuvassa kahvipöytä, jossa kermakakku. Toisessa kuvassa nostetaan maljat ja kiitetään tekijöitä.
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri on julkaissut kokoomateoksen. Kokoomateoksessa esitellään liiketoiminta ja kulttuuri -yksikön osaamista ja tuoreimpia innovaatioita. Jokainen niistä on osoitus uudesta tavasta lähestyä asioita, oppia ja kehittää työyhteisöämme.

Kirjan 32 artikkelia esittelevät laajan kirjon yksikön osaamista aina vihreästä bisnesajattelusta istrian kielen osaamiseen ja e-urheilusta pk-yrittäjyyden erityiskysymyksiin. Mukana on myös muutamia artikkeleita, joiden kirjoittajana on vasta tradenomiksi valmistunut opiskelija yhdessä ohjaajansa kanssa.​​​​​​​

“ Toivomme, että kirjan artikkelit antavat lukijalle uutta tietoa eri aihepiireistä ja samalla antavat edes pienen käsityksen siitä, kuinka monialaista TKI-toimintaa ja laadukasta opetusta Etelä-Pohjanmaalla on tarjolla. Käytännössä opetus ja TKI-toiminta kulkevat meillä käsi kädessä, toisiaan tukien. Näin kehitetään yritysten ja julkisorganisaatioiden osaamista ja annetaan samalla opiskelijoille mahdollisuus jo opintojen alusta saakka oppia ja tehdä töitä yhteistyössä työelämän kanssa.” kertoivat teoksen toimituskunnan jäsenet Ari Haasio ja Sanna Joensuu.

Artikkelit käsittelevät kolme eri teemaa: 1) Opetusta ja oppimista kehittämässä, 2) Hankkeilla uusia innovaatioita ja 3) Tutkimusta tekemässä ja teoriaa pohtimassa.

Teoksen 32 kertomusta eteläpohjalaisesta osaamisesta, ajattelusta ja tekemisestä löytyy sähköisenä osoitteesta https://www.theseus.fi/handle/10024/510271