SeAMK on mukana kahdessa EU-tasoisessa ruokasektorin Horisontti-hankkeessa – hankkeiden arvo kokonaisuudessaan 10 miljoonaa euroa | SeAMK.fi

SeAMK on mukana kahdessa EU-tasoisessa ruokasektorin Horisontti-hankkeessa – hankkeiden arvo kokonaisuudessaan 10 miljoonaa euroa

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on kumppanina kahdessa merkittävässä kansainvälisessä ruokasektorin hankkeessa, jotka ovat saaneet rahoituksen Horisontti Eurooppa -ohjelmasta. Horisontti Eurooppa on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin keskeinen rahoitusohjelma. Horisontti-hankkeiden osalta kulunut viikko on ollut SeAMKin kannalta hieno, sillä kolmaskin – Improving Digital Empowerment for Active Healthy Living (IDEAHL) -hanke – sai rahoituksen viime viikon lopulla.

Co-creating the prototype ‘Safe and Sustainable FOOD Systems Partnership’ (FOODPathS) -hankkeessa toteutetaan esiselvitys ja verkostotyötä eurooppalaisen ruoka-alan yhteistyöverkoston rakentamiseksi. SeAMK kutsuttiin hankkeen kumppaniksi eurooppalaisen maa-, metsätalous- ja ruoka-alojen ERIAFF-verkoston Food Systems -ryhmän vetäjänä. Etelä-Pohjanmaan liitto ja SeAMK ovat olleet ryhmän vetovastuussa syksystä 2021 lähtien.

”Hankkeen tavoitteena on rakentaa koko Euroopan laajuinen Food Systems -hubi, jonka verkostossa olisivat kattavasti eri toimijat yrityksistä koulutusorganisaatioihin, tutkimuslaitoksiin ja päättäjiin. SeAMKin rooli on saada eri maakunnat Euroopasta mukaan tähän valmistelutyöhön”, asiantuntija Karri Kallio SeAMKista kertoo.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 5 miljoonaa euroa, josta SeAMKin osuus on 207 000 euroa. Hankkeessa on kaikkiaan 17 kumppania ja sitä koordinoi Ranskan kansallinen maatalouden, ruuan ja ympäristön tutkimuskeskus INRAE.

Yhteysratkaisuja maaseutualueille ja -yhteisöille digitaalisuuden hyödyntämiseen

Bridging the digital divide and addressing the need of Rural Communities with Cost-effective and Environmental-Friendly Connectivity Solutions (COMMECT) -hankkeeseen kuuluu 19 jäsentä yhdestätoista Euroopan maasta ja mukana on korkeakouluja, tutkimuslaitoksia sekä suuria televiestintäalan ja -järjestelmien konserneja. Hanketta koordinoi Luxembourg Institute of Science and Technology. Hankkeen kokonaisbudjetti on 4 999 560 €, josta SeAMKin osuus on 153 250 €.

Hankkeen tavoitteena on tarjota yhteysratkaisuja maaseutualueille ja -yhteisöille. Toimenpiteiden avulla kurotaan umpeen maaseutualueiden ja kaupunkien välistä digitaalista kuilua tarjoamalla laadukasta, luotettavaa ja turvallista yhteyttä maaseutualueille. Toimiva laajakaistayhteys mahdollistaa älykkään maatalouden (smart farming), metsäinventoinnin sekä muutosten monitoroinnin. Älykkäät maa- ja metsätalouspalvelut ovat välttämättömiä, että maaseudulla pystytään rakentamaan kestävää siirtymää sekä takaamaan ruokaturva muuttuvassa ilmastossa. Älykkäiden tukijärjestelmien, IoT-tekniikan ja kustannustehokkuuden odotetaan rohkaisevan useamman viljelijän ja maaseutuyhteisön ottamaan käyttöön digitaalisia ratkaisuja. Osallistava lähestymistapa, jossa loppukäyttäjät ja ICT ammattilaiset etsivät yhdessä ratkaisuja kehityshaasteisiin, tulee olemaan avain maataloussektorin digitalisaatioon.

”Hanke kehittää tavoitteellista digitaalista infrastruktuuria, jolla voidaan vastata useamman loppukäyttäjän tarpeisiin, samalla kun minimoidaan energian käyttöä ja maksimoidaan ICT -resurssien hyödyntäminen. Living Labeissa toteutetut aktiviteetit tarjoavat näkemyksiä siihen, kuinka ratkaistaan eri yhteisöjen kattavuus- ja kapasiteettitarpeet käyttämällä olemassa olevaa koeverkkoinfrastruktuuria. SeAMKin osuutena hankkeessa on pääasiassa ympäristövaikuttavuuden arviointikehyksen laatiminen ja hankkeessa toteutettavien Living Labien ympäristövaikutusten arviointi ja validointi”, tutkimus- ja kehittämispäällikkö Taru Mäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta kertoo.

Lisätietoja:

Co-creating the prototype ‘Safe and Sustainable FOOD Systems Partnership’ (FOODPathS) -hankkeesta:

Karri Kallio
karri.kallio@seamk.fi
040 830 0412

Anu Palomäki
anu.palomaki@seamk.fi
040 830 1257

Bridging the digital divide and addressing the need of Rural Communities with Cost-effective and Environmental-Friendly Connectivity Solutions (COMMECT) -hankkeesta:

Taru Mäki
taru.maki@seamk.fi
040 830 4105