SeAMK partnerina laajassa Horisontti-hankkeessa digitaalisen terveyslukutaidon kehittämiseksi

Vihreäpaitainen fysioterapiaopiskelija harjoittelemassa lihasten toimintaa mittaavan laitteen käyttöä.

SeAMK on partnerina uudessa Improving Digital Empowerment for Active Healthy Living (IDEAHL) -HORIZON-hankkeessa. Koko hankkeen budjetti on noin 2,8 miljoonaa euroa, josta SeAMKin osuus on 200 000 euroa.

Hanke tukee kansalaisten digitaalista voimaantumista ja sitä kautta mahdollistaa aktiivisen terveellisen elämän. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata uusia malleja liittyen (digitaaliseen) terveyslukutaitoon (d)HL). IDEAHL-konsortio koostuu 16 monialaisesta kumppanista kymmenessä EU:n jäsenvaltiossa. Hankkeessa tehdään paikallisella tasolla yhteistyötä niin kansalaisten, potilaiden kuin kaikkien hyvinvointisektorin toimijoiden kanssa.

Hankkeen rahoittaa Horisontti Eurooppa, joka on on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin keskeinen rahoitusohjelma.

Strategia tukemaan digitaalista terveyslukutaitoa

 

Ensimmäiseksi hankkeessa kartoitetaan terveyslukutaitoa (HL) ja digitaalista terveydenlukutaitoa ((d)HL) käsittelevää tutkimusta sekä selvitetään millaisia sitä tukevia aloitteita ja hankkeita on tehty EU:ssa ja muualla maailmassa. Tavoitteena on määritellä ja löytää terveyslukutaitoa tukevat parhaat ja toimivat käytännöt. Näiden pohjalta IDEAHL käynnistää laajan yhteiskehittämisprosessin, jossa hahmotellaan EU:n (d)HL-strategiaa. Projektin toimintaan osallistuu yli 1 300 eri sidosryhmien edustajaa; kansalaisia, potilaita, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijoita, päättäjiä, järjestöjä sekä muun muassa tieteentekijöitä.

Osallistavan toiminnan ja siitä kerätyn palautteen avulla kehitetään strategia, joka tukee kaikkien kansalaisten digitaalista terveydenlukutaitoa. Strategia fokusoituu terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, sairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja omahoitoon. Erityistä huomiota kiinnitetään sosiaalisiin innovaatioihin, osallisuuteen, etiikkaan, tasa-arvoon ja yksityisyyteen. Strategian eri toimenpiteitä pilotoidaan kymmenessä hankemaassa. Pilottien kokemusten perusteella muotoillaan digitaalisen terveydenlukutaidon seurantamallin sekä yhteiset indikaattorit EU:n alueelle.

Hankkeen perimmäisenä tarkoituksena on lisätä EU:n kansalaisten mahdollisuuksia käyttää aktiivisemmin digitaalisia välineitä oman terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa sekä tukea sosiaalisia innovaatioita ja henkilökeskeistä ajattelua.

Hankeaika on 24 kk.  Hankkeessa on kuusi työpakettia ja SeAMK osallistuu niihin kaikkiin. Hankepartnereita on kaikkiaan 16.

Lisätietoa:

Katja Valkama
yliopettaja
+358408300386
katja.valkama@seamk.fi