SeAMK sai merkittävän rahoituksen kansainväliselle hankkeelle alueen yrittäjyys- ja innovaatio-osaamisen vahvistamiseksi

Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoima kansainvälinen EcoAction-hanke on saanut 1,2 miljoonan euron rahoituksen Euroopan Innovaatio- ja teknologiainstituutilta EIT:ltä (European Institute of Innovation and Technology), joka on osa Horisontti Eurooppa -ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen osaamista ja roolia alueensa yrittäjyyden ja innovaatioiden ekosysteemeissä muun muassa vertaisoppimisen keinoin.

”Käytännössä hanke tuottaa suoraa hyötyä Etelä-Pohjanmaalle yrittäjyyden ja yrittäjyysopetuksen edistämiseen. Yhteistyössä kumppanikorkeakoulujen kanssa muun muassa analysoidaan hyviä käytäntöjä sekä kehitetään toimintamalleja korkeakoulun ja yritysten vuorovaikutukseen. Toivomme itse saavamme uusia virikkeitä eurooppalaisilta kumppaneilta, ja itsellämme on jaettavana monia hyviä käytäntöjä kuten esim. EntreIntentio opiskelijoiden yrittäjyysaikomusten seurantakysely, Jatkajakoulu perheyritysten lapsille, Ostajakoulu yrityksen ostamisesta kiinnostuneille sekä osuuskuntamalli opiskelijoiden matalan kynnyksen yrittäjyyskokeiluihin, hankkeen valmistelusta vastannut ja projektipäällikkönä toimiva yliopettaja Anmari Viljamaa kertoo.

SeAMKilla on hankkeessa kuusi partneria Unkarista, Itävallasta, Saksasta, Espanjasta ja Portugalista.

Rahoitushaku perustuu EIT:n strategiseen innovaatio-ohjelmaan vuosille 2021–2027, jossa tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen innovaatioekosysteemiä. EIT:llä on tärkeä rooli innovaatioekosysteemien vahvistamisessa kaikkialla Euroopassa edistämällä tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen integroitumista. Toiminta saa rahoituksensa EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelmasta sekä EU-jäsenvaltioilta ja toimintaan osallistuvilta organisaatioilta.

Tietoa hankkeesta

Nimi

EcoAction: Action to boost ecosystem impact through cross-partner learning

Hankkeen kumppanit

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, koordinaattori, Suomi

Uni Óbuda, Unkari

University of Pforzheim, Saksa

Universidad Ponticifia Comillas, Espanja

PBN Advanced Management, Unkari

UBI Business School, Portugali

FH Voralberg Uni, Itävalta

Projektin kokonaiskustannusarvio

1,2 milj. €

Hankkeen kesto

Kaksi vuotta, heinäkuu 2022 – kesäkuu 2024

 

Lisätietoja:

Anmari Viljamaa
yliopettaja, KTT
+358408302397
anmari.viljamaa@seamk.fi