SeAMK toistamiseen toiseksi paras ammattikorkeakoulu opiskelijoiden laadullisessa työllistymisessä | SeAMK

SeAMK toistamiseen toiseksi paras ammattikorkeakoulu opiskelijoiden laadullisessa työllistymisessä

Teollisuusrobotti, jonka takana seisoo mies ohjausyksikön kanssa.

Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden valtakunnallisen uraseurantakyselyn tulokset julkistettiin keskiviikkona. Kysely toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2019 vuonna 2013 valmistuneille opiskelijoille, ja toisen kerran kysely toteutettiin syksyllä 2019 vuonna 2014 valmistuneille. Kysely on kohdistettu sekä AMK- että yAMK-opiskelijoille.

SeAMK sijoittui toistamiseen toiseksi parhaaksi ammattikorkeakouluksi opiskelijoiden keskimääräisellä pisteillä laskettuna 23 ammattikorkeakoulun joukossa. Parhaat pisteet uraseurantakyselyssä sai Diakonia-ammattikorkeakoulu.

SeAMKista valmistuneiden vastausprosentti oli 48,1, mikä oli ammattikorkeakouluista kolmanneksi suurin. SeAMKista vuonna 2014 valmistuneista kyselyyn vastasi 385 henkilöä.

Kysely sisälsi laajan valikoiman kysymyksiä, joiden avulla kartoitettiin valmistuneiden työmarkkina-asemaa, ammatillista sijoittumista sekä arviota saamastaan koulutuksesta työmarkkinoiden ja osaamisen kannalta. Osa kysymyksistä tai kysymyskokonaisuuksista liittyy ammattikorkeakoulujen uuteen rahoitusmalliin, ja niiden tuottama yhteispistemäärä huomioidaan mallissa yhtenä korkeakoulujen rahoituskriteerinä.

SeAMKin toiminnassa opiskelijoiden antamilla arvioilla on suuri painoarvo. Uraseurantakyselyn hienot tulokset täydentävät tuoreimman AVOP-kyselyn (Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely) osoittamia vahvuuksia. AVOP-kyselyn mukaan SeAMKissa on Suomen ammattikorkeakouluista parhaat oppimisympäristöt, opiskelun tukipalvelut ja opiskelutyytyväisyys.

”Visiomme on, että olemme paras korkeakoulu opiskelijalle. Sen mukaisesti tavoitteemme on, että meidän opiskelijat ovat valmistumishetkellä tyytyväisimpiä koko Suomessa ja että he työllistymisen suhteen sijoittuvat kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukkoon. Juuri viime viikolla tuli tieto, että olimme kolmanneksi paras ammattikorkeakoulu kokonaisuutena valmistumishetken opiskelijoiden tyytyväisyydessä ja monilla osa-alueilla jopa ykkösenä Suomessa. Olemme äärimmäisen tyytyväisiä tähän ja jatkamme määrätietoisesti työtä aseman pitämiseksi. Paras korkeakoulu opiskelijalle tarkoittaa myös, että meiltä valmistuneet opiskelijat työllistyvät erittäin hyvin.”, vararehtori Elina Varamäki iloitsee.

Varamäen mukaan SeAMKilla on valmistuneiden seurantakyselyihin pitkä oma perinne

”Olemme ensimmäisen kyselyn tehneet vuonna 1999 ja sen jälkeen säännöllisesti kolmen vuoden välein aina tähän hetkeen asti, jolloin aloitettiin valtakunnalliset kyselyt.”

AMK-tutkinnon suorittaneilla hyvä työllisyystilanne

Yleisesti ottaen AMK-tutkinnon suorittaneiden työllisyystilanne on erinomaisella tasolla, selviää uraseurantakyselyn tuloksista. Viisi vuotta valmistumisesta vain vajaat kaksi prosenttia on vailla työtä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneiden työttömyys on vieläkin alhaisempi. Valmistuneista kaksi kolmannesta oli työllisiä jo valmistuessaan.

Vastaajista 82 prosenttia kertoo olevansa tyytyväisiä suorittamaansa AMK-tutkintoon. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneista vastaajista tyytyväisä oli peräti 84 prosenttia.

Uraseurantakyselyn ja AVOP-kyselyn tietolähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen

Lisätietoja:

Elina Varamäki
vararehtori, SeAMK
+358408305189
elina.varamaki@seamk.fi