SeAMK valtakunnan kärkeä tutkimuksen avoimuudessa | SeAMK.fi

SeAMK valtakunnan kärkeä tutkimuksen avoimuudessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on selvittänyt suomalaisen tiedeyhteisön toimintakulttuurin avoimuuden kypsyystasoa. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten tilannetta avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisessä. Samalla tunnistettiin organisaatioiden vahvuuksia ja heikkouksia, esteitä ja kehittämistä vaativia osa-alueita.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu sijoittui toiseksi parhaaksi ammattikorkeakouluksi Jyväskylän AMK:n jälkeen. Yliopistojen joukossa SeAMK olisi ollut kuudenneksi paras. Kypsyystaso määritetään tasoille 1-5 ja SeAMK tavoitti korkeimman kypsyystason eli tason 5 pistemäärällä 58. Kolme vuotta sitten SeAMKin kypsyystaso oli 4 pistemäärällä 30 eli kehitys on ollut huimaa.

Mitä avoimuudella tarkoitetaan?

Käytännössä avoin toimintakulttuuri ilmenee siten, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa TKI-hankkeissa tuotetut aineistot ja tulokset sekä käytetyt menetelmät tuodaan kaikkien halukkaiden saataville ja hyödynnettäviksi. Pyrimme SeAMKissa mm. siihen, että kaikki julkaisumme olisivat avoimesti kaikkien saatavilla ja tarvittaessa teemme rinnakkaistallennuksia julkaisuista Theseukseen. Edelleen pyrimme avoimesti kuvaamaan, millaisia tutkimusaineistoja meillä on ja lisäksi tarjoamaan aineistoja muidenkin hyödynnettäväksi. Avoimen toimintakulttuurin tavoitteena on myös lisätä TKI-toiminnan laatua ja luotettavuutta sekä edistää hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä.

SeAMK on koordinoinut teeman valtakunnallisia hankkeita

SeAMK on koordinoinut valtakunnallisia avoimen tieteen ja tutkimuksen –hankkeita vuodesta 2015 lähtien. Tästä työstä ovat SeAMKissa vastanneet tutkimuspäällikkö Seliina Päällysaho ja informaatikko Jaana Latvanen. Työtä ja kehitettävää teemassa riittää kuitenkin edelleen. Ammattikorkeakoulut kokevat haasteita etenkin juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä, riittämättömässä rahoituksessa ja resursseissa sekä meritoitumisessa, joka ei riittävästi huomioi avoimuutta.

Toimintakulttuurin avoimuus korkeakouluissa 2019 (Lähde: Atlas of Open Science and Research in Finland 2019, https://bit.ly/37XE284)

Linkki opetus- ja  kulttuuriministeriön tuottamaan selvitykseen ja siihen liittyvään materiaaliin: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161990

Lisätietoa:

Seliina Päällysaho
tutkimuspäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
seliina.paallysaho@seamk.fi
+358408302199