SeAMKilla julkaisujen ennätysvuosi

SeAMKilaiset julkaisivat viime vuoden aikana ennätykselliset 831 opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruun kriteerit täyttävää julkaisua. Kasvua edelliseen vuoteen oli lähes 100 julkaisua. Julkaisujen tekemiseen osallistui 242 SeAMKin työntekijää eli reilusti yli puolet. Julkaisijoiden TOP 3 olivat: Anmari Viljamaa (68 julkaisua), Sanna Joensuu-Salo ja Risto Lauhanen (molemmilla 64 julkaisua).

Suurin osa eli yli puolet kaikista SeAMKin julkaisuista vuonna 2022 oli niin sanottuja suurelle yleisölle suunnattuja yleistajuisia artikkeleita tai teoksia. Näitä julkaisuja oli yhteensä 441 kpl eli noin 53 % kaikista julkaisuista. Suosituin julkaisukanava oli SeAMKin oma verkkolehti, @SeAMK. SeAMKilaiset julkaisivat eniten (75 % kaikista julkaisuista) SeAMKin omissa julkaisukanavissa, joita ovat em. verkkolehden ohella SeAMKin julkaisusarjat, SeAMK tutkii ja kehittää -Youtube-kanava, SeAMK Podcast ja tietoteknisten ohjelmistojen ja ohjelmien SeAMKedu GitHub. Julkaisusarjoissa julkaistiin vuonna 2022 yhteensä 14 julkaisua.

Lue lisää SeAMKin hienosta julkaisuvuodesta 2022  informaatikko Silja Saarikosken verkkolehtiartikkelista