SeAMKille iso apuraha Töysän Säästöpankkisäätiöltä uuteen tutkimusrahastoon | SeAMK.fi

SeAMKille iso apuraha Töysän Säästöpankkisäätiöltä uuteen tutkimusrahastoon

Neljä ihmistä seisoo ja pitelee isoa lahjakorttia kädessään.
Töysän Säästöpankkisäätion apurahan SeAMKille luovuttivat säätiön asiamies Pasi Sydänlammi ja hallituksen puheenjohtaja Aino Lamminmäki. Apurahan vastaanottivat SeAMKin rehtori Jaakko Hallila ja vararehtori Elina Varamäki.

Töysän Säästöpankkisäätiö on myöntänyt 500 000 euron apurahan Seinäjoen ammattikorkeakoululle. Kysymyksessä on suurin Seinäjoen ammattikorkeakoululle myönnetty apuraha. Töysän Säästöpankkisäätiö on yksi Oma Säästöpankki Oyj:n omistajista. Säätiön yhtenä tarkoituksena on elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen.

Apurahalla Seinäjoen ammattikorkeakoulu perustaa Töysän Säästöpankkisäätiön tutkimusrahaston, josta myönnetään hakemusten perusteella varoja Etelä-Pohjanmaan yritysten kilpailukykyä sekä maakunnan hyvinvointia edistäviin tutkimushankkeisiin.

”Töysän Säästöpankkisäätiö näkee yhteistyön Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa erittäin merkittävänä. Säätiötä ja ammattikorkeakoulua yhdistää samanlainen arvopohja ja tavoitetila. Odotamme, että Seinäjoen ammattikorkeakoulun soveltava tutkimus ja käytännönläheinen kehittämistyö saavat aikaan merkittävän vipuvaikutuksen alueen yritysten hyödyksi tuoden mukanaan taloudellista menestystä ja hyvinvointia alueelle”, kiittelevät säätiön hallituksen puheenjohtaja Aino Lamminmäki ja asiamies Pasi Sydänlammi yhteistyötä.

”Olemme todella kiitollisia apurahasta, joka käynnistää yhteistyön Töysän Säästöpankkisäätiön ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun välille. Tutkimusrahaston varat tullaan käyttämään alueen elinvoimaisuuden lisäämiseen vaikuttavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan muodossa”, Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Jaakko Hallila sanoo.

SeAMKin tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vastaavan vararehtori Elina Varamäen mukaan apuraha tarjoaa erittäin merkittävän sysäyksen vasta perustettujen tutkimusryhmien toimintaan.

”Yhdeksän tutkimusryhmäämme pohjautuvat Seinäjoen ammattikorkeakoulun vahvuusaloihin, ja toisaalta ne vastaavat maakunnan yritys- ja työelämän keskeisiin haasteisiin. Pyrimme tällä apurahalla saamaan aikaan vipuvaikutusta eli käytännössä entistä isompia hankekokonaisuuksia”, Varamäki kertoo.

Rahaston varoilla tuettavia tutkimusteemoja ovat

  • kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset
  • digitaalinen valmistus
  • kestävä ja vastuullinen ruokatuotanto
  • ruokaturvallisuus ja elintarviketeknologia
  • matkailu- ja elämysliiketoiminnan kehittäminen
  • tulevaisuuden ajoneuvoteknologiat
  • hyvinvointiteknologia
  • osallisuuden yhteiskunta ja työelämä
  • terveyden edistäminen ja hoito.

”On paljon puhuttu TKI-panosten kasvattamisesta koko Suomessa ja Etelä-Pohjanmaa sijoittuu näissä panostuksissa aika lailla häntäpäähän. Töysän Säästöpankkisäätiön apuraha on erittäin ainutlaatuinen suuruudessaan ja tarjoaa erinomaisen kasvupohjan maakunnan TKI-toiminnalle, toteaa Varamäki lopuksi.”

Lisätietoja:

Töysän Säästöpankkisäätiö:

hallituksen puheenjohtaja Aino Lamminmäki, 040 042 5853
asiamies Pasi Sydänlammi, pasi.sydanlammi@omasp.fi, 045 657 5506

Seinäjoen ammattikorkeakoulu:
vararehtori Elina Varamäki, elina.varamaki@seamk.fi, 040 8305 189

Katso apurahan julkistamistilaisuus alla!

https://youtu.be/ry3IFqqFhSQ

Oma Säästöpankki

Oma Säästöpankki Oyj, Suomen suurin säästöpankki on aidosti suomalainen valtakunnallinen pankki, jossa päätökset tehdään paikallisesti. Asiakkaillemme tarjoamme paikkakunnan parasta pankkipalvelua konttoreissa ja digitaalisissa palvelukanavissa. Lupaamme pitää pankin vakavaraisuuden erinomaisella tasolla ja toimialan parhaimmistoon kuuluvan kannattavuuden korkeana. Hyvästä tuloksesta palautuu osa asiakkaitamme lähellä oleville yhteisöille ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin kahdeksan säästöpankkisäätiön ja kahden Oma osuuskunnan kautta. Ne tukevat vaikutusalueidensa hyvinvointia, taloutta ja elinvoimaisuutta. Lähellä ja läsnä omasp.fi

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK on monialainen, 5100 opiskelijan ja 380 työntekijän yhteisö – kansainvälinen ja yrittäjähenkinen korkeakoulu kasvattamassa osaamista, kilpailukykyä ja hyvinvointia. SeAMKin 21 AMK-koulutuksesta sekä 13 ylemmästä AMK-koulutuksesta valmistuu tutkintoon vuosittain noin tuhat opiskelijaa. Avoimia korkeakouluopintoja tarjoamme vuosittain satoja opintojaksoja eri aloilta. Tutkimus- ja kehittämistoimintamme vahvuusalat ovat ruokaturvallisuus, digitaalinen valmistus ja teollinen internet, hyvinvointiteknologia sekä kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset. Tutkimus- ja kehittämishankkeita SeAMKissa on vuosittain käynnissä yli sata, joista merkittävä osa saa kansainvälistä rahoitusta. Tutkimuksen, innovaatiotoiminnan sekä opetuksen tiivis yhteistyö takaa laadukkaan koulutuksen ja asiantuntevat palvelut. seamk.fi