SeAMKille tukea jatkuvan oppimisen kehittämiseen OKM:ltä | SeAMK.fi

SeAMKille ja yhteistyökumppaneille tukea jatkuvan oppimisen kehittämiseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä

Valkoisia rakennuksia joen rannalla aurinkoisena kesäpäivänä.

Vaasan yliopiston, Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Kokkolan Yliopistokeskus Chydeniuksen ja Seinäjoen yliopistokeskuksen yhteishanke on saanut 500 000 euroa kehittääkseen toimintamallia, jossa alueellista yhteistyötä laajentamalla vastataan työnhakijoiden koulutustarpeisiin ja alueen osaamistarpeisiin ja tuetaan työllisyyden kuntakokeiluja.

Hanke on yksi kaikkiaan 91:stä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta saaneesta hankkeesta. Avustuksia myönnetään lyhytkestoisiin koulutuksiin ja koulutuksen tukitoimiin, joilla pyritään nostamaan työllisyysastetta, helpottamaan osaavan työvoiman saamista työvoimapulasta kärsivillä toimialoilla sekä tukemaan erityisesti koulutuksessa aliedustettujen ryhmien osaamista. Lisäksi avustuksilla tuetaan maahanmuuttajien koulutusta ja työllistymistä. Avustuksia myönnettiin yhteensä 30,9 miljoonaa euroa.

Yhteishankkeessa ovat mukana Kokkolan kuntakokeilu, Seinäjoen-Ilmajoen kuntakokeilu, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto ja Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää moniammatillista ohjausmallia, jossa tuetaan työelämävalmiuksien kehittymistä, oman osaamisen tunnistamista sekä kouluttautumisen mahdollisuuksia työllistymisen edistämisessä.

”Hankkeen myötä pääsemme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kehittämään ja pilotoimaan uudenlaista moniammatillisen ohjauksen mallia. Keskeistä on yhteensovittaa ohjausosaamista sekä tukea asiakkaiden työelämätaitojen kehittymistä ja työllistymistä. Yksi konkreettinen toimenpide on työllistymiseen tähtäävien koulutuspolkujen suunnittelu ja toteuttaminen. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa, jotta työelämän osaamistarpeet voidaan paremmin tunnistaa”, erikoissuunnittelija Annika Pöytälaakso SeAMKista kertoo.

Maantieteellisen yhteistyön avulla tavoitellaan työvoiman liikkuvuutta laajemmalla alueella. Hankkeen toimintakenttää on maakuntien keskeisten kaupunkien Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan muodostama maantieteellinen kolmio rannikkoseudulta sisämaahan. Toimenpiteitä tehdään siten kolmen maakunnan alueella: Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

SeAMKille ja yhteistyökumppaneille rahoituspäätös on iloinen uutinen, kertoo SeAMKin vs. rehtori Elina Varamäki.

”Meillä on ollut valmistelussa hyvää yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, Ely-keskuksen sekä Seinäjoki–Ilmajoki-kuntakokeilun kanssa ja tulemme myös toteutusvaiheessa tekemään tiivistä yhteistyötä. Ministeriö halusi, että teemme yhteisen hakemuksen Vaasan yliopiston kanssa ja on ilo hoitaa pohjalaismaakuntien alueella jatkuvan oppimisen kehittämistä yhdessä heidän kanssaan”, Varamäki sanoo.

Hanke alkaa syksyllä 2020 ja jatkuu vuoteen 2022.

Lisätietoja:

Annika Pöytälaakso
erikoissuunnittelija, jatkuva oppiminen
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
+358408300348
annika.poytalaakso@seamk.fi