SeAMKille merkittävä rahoitus omistajanvaihdostutkimukseen | SeAMK.fi

SeAMKille merkittävä rahoitus omistajanvaihdostutkimukseen

Kuvituskuva

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Kolmatta kertaa haussa olleen korkeakoulujen vahvuusaloille osoitetun profilaatiorahoituksen saivat tänä vuonna Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu yhdessä Novia yrkeshögskolanin kanssa, Yrkeshögskolan Arcada, Centria-ammattikorkeakoulu, Karelia Ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.

SeAMKin saama rahoitus on 410 000 euroa. Rahoitettava hanke liittyy pk-yritysten omistajanvaihdoksiin liittyvän tutkimuksen sekä kehittämistoiminnan vahvistamiseen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

”Tämän rahoituksen saaminen on kullekin korkeakoululle hieno saavutus ja kaikki tätä kovasti tavoittelevat. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on ainoa korkeakoulu Suomessa, jonka vahvuusala on pk-yritysten omistajanvaihdokset ja on upeaa, että tämä kansallisesti tärkeä aihe saa myös opetus- ja kulttuuriministeriöltä näin merkittävän rahoituksen. Olemme tehneet tähän liittyvää tutkimusta sekä kehittämistoimintaa vuodesta 1999 lähtien ja meidän tutkijaryhmään kuuluu kymmenen väitellyttä tohtoria ja lisäksi muita asiantuntijoita. Kaksi asiantuntijaamme on aiemmin palkittu myös vuoden valtakunnallisena omistajanvaihdosasiantuntijana, vararehtori Elina Varamäki iloitsee.

”Rahoitus mahdollistaa meille hypyn seuraavalle tasolle. Aiomme tällä rahalla varmistaa, että suomalainen omistajanvaihdosten ekosysteemi on Euroopan ja maailman parasta ja että omistajanvaihdosten edistäminen ja poliittiset päätökset perustuvat tutkittuun tietoon”, Varamäki jatkaa.

Rahoituksella SeAMK vahvistaa rooliaan kansainvälisessä omistajanvaihdostutkimuksessa. Rahoitus mahdollistaa myös uusien tutkimusten toteuttamisen, jotka tulevat kohdistumaan mm. teollisten pk-yritysten omistajanvaihdoksiin, perheyrityksiin ja amk-opiskelijoiden yritysten ostamiseen ja jatkamiseen liittyviin aikomuksiin. SeAMK aikoo myös toteuttaa hankerahalla kansainvälisen MOOC-opintojakson pk-yritysten omistajanvaihdoksista.

Ammattikorkeakoulut kuvasivat hakemuksissaan strategian mukaisen profiloitumisalueelle sijoittuvan TKI-hankesuunnitelman. Ulkopuolinen arviointipaneeli arvioi ja pisteytti hakemukset. Ministeriö myönsi rahoitusta arvioinnissa menestyneille ja korkeakoulun profiloitumista parhaiten tukeville hakemuksille. Kansainvälisen arviointipaneelin puheenjohtajana toimi neuvotteleva virkamies Kirsti Vilén työ- ja elinkeinoministeriöstä.

– Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on viime vuosina laajentunut merkittävästi, ja suuri osa tästä TKI-rahoituksesta tulee eri EU-lähteistä. Se on osoitus TKI-osaamisen laadullisesta kehittymisestä. Kolmas hakukierroksemme osoitti, että eri puolilla Suomea ammattikorkeakouluilla on korkeatasoisia ja monipuolisia TKI-toiminnan hankkeita, toteaa tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.

Lisätietoja:

Elina Varamäki
vararehtori, SeAMK

040 830 5189