SeAMKille valtakunnallinen korkeakoulujen laatupalkinto

KARVI Excellence logo.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on myöntänyt Seinäjoen ammattikorkeakoululle Excellence-laatuleiman poikkeuksellisen korkealaatuisesta kehittämistyöstä.

Karvin korkeakoulujen arviointijaosto on myöntänyt Excellence-laatuleiman Seinäjoen ammattikorkeakoululle. Excellence-laatuleima myönnetään vuosittain Karvin auditoinnin hyväksytysti läpäisseelle ammattikorkeakoululle tai yliopistolle osoituksena erinomaisesta laatu- ja kehittämistyön tasosta. Excellence-tunnustus täydentää Karvin 26.1.2022 SeAMKille myöntämää laatuhyväksyntää, joka on voimassa kuusi vuotta.

– Olemme erittäin iloisia, että auditoiduista korkeakouluista juuri SeAMK sai Excellence-laatuleiman. Laatutyö on meillä tärkeä ja luonteva osa henkilöstön arkea eri toiminnoissamme. Arviointikriteereissä yhtenä kriteerinä oli, että korkeakoulu säteilee hyvää ympäristöönsä. Juuri tähän pyrimme toiminnassamme. Strategisena päämääränämme on menestyä yhdessä maakunnan ja muiden yhteistyökumppaniemme kanssa, iloitsee SeAMKin rehtori Jaakko Hallila.

Suomalainen yliopisto tai ammattikorkeakoulu pääsee excellence-laatuleimaehdokkaaksi, jos auditointiryhmä on arvioinut korkeakoulun tason erinomaiseksi vähintään yhdestä arviointialueesta.  SeAMK sai laatuleiman arviointialueista II Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu ja III Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu.  Excellence laatutunnustus myönnettiin ainoastaan yhdelle korkeakoululle.

– SeAMKin laatujärjestelmä selkeyttää ja tehostaa toimintaa sekä tukee johtamista organisaation eri puolilla ja sen kaikilla tasoilla. Auditointiryhmänä vakuutuimme ja vaikutuimme SeAMKin osaamisen kehittämiseen kannustavasta ja rohkaisevasta toimintakulttuurista, totesi auditointiryhmän puheenjohtaja Asta Wahlgren tammikuussa auditointitulosten julkistuksen yhteydessä.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) vastaa varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen kansallisesta arvioinnista. Karvin toimiala kattaa koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Lisätietoja Karvin nettisivuilla: