SeAMKin englanninkielisiin koulutuksiin lähes 7000 hakijaa

Opiskleijoita istumassa tuoleilla värikkäissä haalareissaan.

Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku sekä SeAMK Direct Application -haku päättyivät keskiviikkona 17. tammikuuta 2024. SeAMKiin hakevia on molemmat hakutavat yhteenlaskettuna yhteensä 6950. 

SeAMKissa oli haettavana neljä AMK-tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa sekä ylempään AMK-tutkintoon johtava MBA-tutkinto-ohjelma. Haettavana olevat tutkinto-ohjelmat tarjoavat osaamista liiketoimintaan, automaatiotekniikkaan, ruokajärjestelmiin ja hoitotyöhön sekä valmiuksia työskennellä kansainvälisissä tehtävissä.  

Kiinnostus SeAMKin kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin on ollut voimakkaasti kasvavaa. Keväällä 2023 hakijoita oli yli kuusinkertainen määrä verrattuna kevään 2021 tilanteeseen. Vuoteen 2023 verrattuna hakijamäärä laski hieman, mutta pysyi erittäin hyvällä tasolla huomioon ottaen muutokset muun muassa International UAS Exam -valintaprosessissa ja nousseissa lukuvuosimaksuissa EU:n ulkopuolisille opiskelijoille. Muutosten ennakoitiin vaikuttavan hakijoiden määrään negatiivisesti.  

”Pidämme hakijamäärää erittäin hyvänä, kun ottaa huomioon isot muutokset, joita sovelletaan ensimmäistä kertaa kevään 2024 hauissa. Luottavaisin mielin odotamme saavamme tästä hakijamäärästä tavoittelemamme määrän hyväksyttyjä opiskelijavalinnan tuloksia”, opintoasiainpäällikkö Hanna-Mari Rintala SeAMKista toteaa. 

Liiketalouden koulutukset keräsivät eniten hakijoita 

Eniten hakijoita keräsivät liiketalouden koulutukset Bachelor of Business Administration, International Business sekä Master of Business Administration, International Business Management. Bachelor of Business Administration, International Business -koulutukseen on hakijoita yhteensä 2559 ja ylempään MBA-koulutukseen 2151. 

Tekniikan alan koulutukset kiinnostivat myös hakijoita. Automaatiotekniikan Bachelor of Engineering, Automation Engineering -koulutukseen hakijoita on yhteensä 995 ja ruokajärjestelmiin keskittyvän Bachelor of Engineering, Agri-Food Engineering -koulutukseen 952. Sairaanhoidon Bachelor of Health Care, Nursing -koulutukseen hakijoita on 293. 

Kaikissa SeAMKissa haettavina olleissa koulutuksissa on yhteensä 150 aloituspaikkaa. Keskimäärin hakijoita on noin 46 yhtä aloituspaikkaa kohden. 

Opiskelijavalinnat 

Vieraskielisen koulutuksen valintakokeet järjestetään helmi-maaliskuussa 2024. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Opintopolussa viimeistään 31.5.2024.  


Lisätietoja: 
 

Hakijalle: 

Admission Services 

admission@seamk.fi  

Hakemusten käsittelyyn keskittymisen vuoksi puhelinpalvelu on suljettu. Asiakaspalveluumme voi ottaa yhteyttä sähköpostitse. 

Tiedotusvälineille: 

Hanna-Mari Rintala
opintoasiainpäällikkö, SeAMK
+358408302144 

hanna-mari.rintala@seamk.fi