SeAMKin maakuntakorkeakoulun toiminta vakiintui uusin sopimuksin 14 kunnan kanssa – yhteistyö kehittää koko Etelä-Pohjanmaata

SeAMKin ja 14 kunnan edustajat tapasivat keskiviikkona maakuntakorkeakoulun sopimusten allekirjoitustilaisuudessa.

Alajärveltä vuonna 2005 alkanut SeAMKin maakuntakorkeakoulun toiminta on laajentunut ja vakiintunut 15 toimintavuoden aikana. SeAMK ja nykyiset sopimuskunnat allekirjoittivat uudet yhteistyösopimukset Seinäjoella keskiviikkona 22. tammikuuta.

”Uuden sopimuksen mukainen yhteistyö mahdollistaa entistä kiinteämmän yhteistyön niin koulutuksessa kuin alueen elinkeinoelämää tukevassa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa”, SeAMKin rehtori Tapio Varmola kuvaa.

Sopimuksen allekirjoitti 14 kuntaa: Alajärvi, Vimpeli, Soini, Lappajärvi, Evijärvi, Alavus, Kuortane, Ähtäri, Kauhajoki, Teuva, Isojoki, Karijoki, Kurikka sekä Kauhava. Maakuntakorkeakoulun toimintaa rahoittavat SeAMK ja kunnat yhdessä.

Maakuntakorkeakoulun toiminta alkoi koulutusyhteistyöllä, mutta Varmolan mukaan painopiste on siirtynyt elinkeinoelämän kanssa toteutettaviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Tulevaisuudessa maakuntakorkeakoululla on tärkeä rooli myös jatkuvan oppimisen tarjonnassa sekä alueen kansainvälistämisessä.

”Maakuntakorkeakoulun vahvuus on koko ajan ollut innovatiivisuus, ja toivon toiminnan jatkuvan sellaisena. Arvostan sitä, että yhteys kuntien päättäjiin ja yrityksiin on aina ollut suora ja välitön”, Varmola toteaa.

SeAMKin rehtori Tapio Varmola.

Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen oli mukana käynnistämässä maakuntakorkeakoulun toimintaa vuonna 2005. Koivusen mukaan Alajärven kehittämiskeskus, jossa on korkeakouluasiamiehen lisäksi Järviseudun ammatti-instituutti JAMIn hallintoa sekä Leader Aisaparin rahoitusyksikkö, on toimintansa aikana osoittanut iskukykynsä alueen elinvoiman kehittämisessä.

”Muistutamme aina, että maakunnan tasolla teollisesta viennistä 30 prosenttia tulee Alajärvi–Vimpeli–Kauhava–Lapua-akselilta. Ammattitaitoisen työvoiman saaminen on siis todella tärkeää. Maakuntakorkeakoulu tuo opetusta suoraan työpaikoille ja alueelle, mikä on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Alkuvaiheessa emme vielä osanneet ajatellakaan, mitä kaikkea on vielä tulossa opetuksen lisäksi. Alueen kunnat ja yritykset ovat olleet mukana äärimmäisen monessa tutkimus- ja kehittämishankkeessa, ja se on se mikä luo alueelle uutta. Tiedeyliopiston puuttumisen vuoksi ammattikorkeakoulun rooli on tulevaisuudessa entistä vahvempi Etelä-Pohjanmaalla ja uskon, että Maakuntakorkeakoulun myötä sille saadaan koko maakunnan tuki”, Koivunen kertoo.

Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

Maakuntakorkeakoulun toimintaa koordinoi viisi korkeakouluasiamiestä

Maakuntakorkeakoulun toimintaa on Järviseudulla, Kauhavalla, Kuusiokunnissa sekä Kurikan ja Suupohjan seudulla. Toimintaa koordinoi ja yhteyshenkilöinä toimii viisi korkeakouluasiamiestä, joiden toimipaikat ovat Alajärvellä, Alavudella, Kauhajoella, Kauhavalla ja Kurikassa.

Maakuntakorkeakoulu tarjoaa alueellaan monipuolisesti koulutuksia ja toimii yhteistyössä Seinäjoen yliopistokeskuksen, alueiden kansalaisopistojen sekä toisen asteen ja aikuiskoulutuksen kanssa. Tarjolla on muun muassa AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia sekä avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston opintoja. Koulutuksia voidaan järjestää alueen tarpeiden mukaan, mistä esimerkkeinä ovat meneillään olevat sairaanhoitajien (AMK) tutkintokoulutus Alajärvellä sekä tradenomien (AMK, pk-yrittäjyys) tutkintokoulutus Kauhajoella ja Kauhavalla.

Tärkeä osa Maakuntakorkeakoulun toimintaa on alueen elinkeinoelämää kehittävien palveluiden tarjoaminen. Korkeakouluasiamiehet tuntevat hyvin alueensa erityispiirteet ja tukevat yrityksiä niiden kehittämistoimenpiteissä ja henkilöstön osaamisen päivittämisessä. Maakuntakorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä alueiden elinkeinotoimien, kehitysyhtiöiden sekä yrityskehittäjien kanssa.

Esimerkkejä Maakuntakorkeakoulun työelämäyhteistyöstä:

· Järjestää asiantuntijatilaisuuksia alueille tärkeistä teemoista

· kehittää alueiden yritystoimintaa mm. erilaisten innovaatiotyöpajojen avulla

· Etsii ja ohjaa alueiden yrityksiä erilaisiin kehittämishankkeisiin ja -projekteihin

· Tarjoaa alueiden yrityksille SeAMKin TKI-palveluita

· Välittää korkeakouluopiskelijatöitä opinnäytetöiden, työharjoittelujen sekä projektitehtävien muodossa

· Neuvoo ja ohjaa aikuisia korkeakouluopintoihin, ja tukee alueilla annettavaa tutkintoon johtavaa AMK-koulutusta

Lisätietoja:

Tapio Varmola
rehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
tapio.varmola@seamk.fi
+358408304100