SeAMKin tutkimus- ja kehittämistoiminta maakunnan menestystä varmistamassa

Ihmisiä istuu ringissä nojatuoleissa keskustelemassa.

SeAMKin strategian yksi keskeinen päämäärä on menestyminen yhdessä maakunnan yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa. Osaajien tuottamisen lisäksi meillä on vahvaa tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä (TKI) alueen toimijoiden kanssa.

SeAMKin TKI:n toimintavuotta 2023 leimasi kymmenien hankkeiden päättyminen ja lähes sadan uuden hankerahoituksen hakeminen. Uusien hankkeiden joukossa on myös useampi merkittävä investointihanke, joiden turvin pystytään kehittämään oppimis- ja tutkimusympäristöjä eteenpäin ja näin varmistamaan sekä opiskelijoille että alueen yrityksille ajantasaiset ja modernit simulointiympäristöt.

TKI-toiminnan volyymi noin 10 miljoonaa euroa

SeAMKin TKI-toiminta on ollut kasvussa ja erityisesti maakunnan hyvä menestys rakennerahastovarojen sekä JTF-rahoituksen saamisessa on edesauttanut tätä. Ulkopuolinen rahoitus oli viime vuonna 6,14 miljoonaa euroa. SeAMKin omarahoituksen kanssa volyymi on lähes 9 miljoonaa euroa. Viime vuonna käynnissä oli 142 kehittämishanketta alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa. Näistä 21 hanketta sai kansainvälistä rahoitusta. Yli 200 asiantuntijaa osallistui näiden hankkeiden toteuttamiseen. Tämän lisäksi SeAMK myi vajaalla miljoonalla eurolla viime vuonna erilaisia täydennyskoulutus-, asiantuntija- ja testauspalveluja yrityksille.

SeAMKin henkilökunta tuotti jälleen ennätysmäärän julkaisuja, 888 julkaisua. SeAMK on sijoittunut pitkään julkaisumäärillään kärkiammattikorkeakoulujen joukkoon.

Vuoden 2023 kohokohdat TKI-tiimeissä

  • Digitalisaatio ja älykkäät teknologiat: Robotiikan- ja autolaboratorion investointi- ja kehittämishankkeet
  • Hyvinvointi ja luovuus: Hankkeiden vaikuttavuuden ja tulosten siirrettävyyden lisääntyminen – useita konkreettisia malleja työelämälle sekä hankkeiden ja opetuksen onnistunut integraatio
  • Kestävät ruokaratkaisut: Elintarvikelaboratorion investointihanke sekä useat kv.hankkeet ja erityisesti Highfive-hanke Interregional Innovation Investments -rahoituksesta. Tämä mahdollistaa yrityksille suoraa tukea teknologiainvestointeihin.
  • Luonnonvara ja biotalous: Valmisteltiin ennätysmäärä hankerahoitushakemuksia, joista pääosa sai rahoituksen. Tiimin tärkeimmät teemat ovat Ruoantuotantomenetelmien ympäristöjalanjälki ja kestävät ruokavalinnat​, Älykäs ruoantuotanto​ sekä Resurssitehokkuus.
  • Yrittäjyys ja kasvu: Yrityksille toteutettiin yli 50 koulutusta sekä tuotettiin työkaluja, malleja ja oppaita. Saatiin myös uutta rahoitusta strategisesti tärkeisiin teemoihin eli yritysten omistajanvaihdosten, kasvun ja kestävän kehityksen edistämiseen.


Lisätiedot:

Elina Varamäki
Vararehtori, KTT, dosentti
elina.varamaki(a)seamk.fi
+358 40 830 5189