SeAMKin uusi YAMK-tutkinto vastaa vanhustyön erityisosaajien kysyntään | SeAMK.fi

SeAMKin uusi YAMK-tutkinto vastaa vanhustyön erityisosaajien kysyntään

kategoria: Hakijalle
Teksti Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK Ikääntymisen asiantuntija sinisellä taustalla, jossa on SeAMKin valkoinen logo.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä 2021 uusi ylempi AMK -tutkinto sosiaali- ja terveysalalla: Ikääntymisen asiantuntija. Ikääntymiseen ja vanhustyöhön keskittyvä tutkinto vastaa ikääntyvän yhteiskunnan tarpeeseen kouluttamalla erityisasiantuntijoita, joilla on osaamista ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, ennaltaehkäisevästä työstä, aivoterveyden edistämisestä, palvelujen kehittämisestä sekä vanhustyössä vaadittavasta asiakaslähtöisestä ja arvostavasta johtamisesta.

”Ikääntyvien ihmisten määrän kasvu on merkittävää niin Etelä-Pohjanmaalla, valtakunnallisesti kuin globaalisti. Yhteiskunta tarvitsee osaajia, jotka pystyvät vastaamaan ikääntymisen tuomiin haasteisiin mutta myös luomaan ja kehittämään palveluita aktiivisille kuluttajille. Vanhustyön kentältä on noussut myös tarve johtamisen kehittämiselle. SeAMK on Suomessa vanhustyön koulutuksen pioneereja, ja järjestänyt tutkintoon johtavaa vanhustyön koulutusta jo lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Siksi on luontevaa vastata tarpeeseen myös ylemmällä korkeakoulututkinnolla”, yliopettaja Jenni Kulmala kertoo.

Tutkinnon tavoitteena on antaa laaja-alaiset valmiudet käytännön vanhustyön asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtäviin. Tutkintoa voivat hakea opiskelemaan AMK-tutkinnon suorittaneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset (sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, fysioterapeutit, sosionomit ja geronomit).

Vanhustyön asiantuntijuuden kenttä on laaja ja osaajia tarvitaan monille eri sektoreille. SeAMKin tutkinnon painopisteinä ovat ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn ylläpito, aivoterveyden edistäminen ja vanhustyön johtajuuteen ja esimiestyöhön liittyvät osaamisalueet. Opiskelijat voivat myös täydentää ja suunnata opintojaan ottamalla kursseja muista SeAMKin sosiaali- ja terveysalan ylemmistä AMK-tutkinnoista sekä halutessaan hyödyntää myös muiden ammattikorkeakoulujen verkkokoulutustarjontaa. SeAMKilla on myös mahdollisuus nopeasti tarvittaessa muokata koulutuksen sisältöjä vastaamaan työelämästä nousevia tarpeita.

Ikääntymisen asiantuntija -koulutukseen haetaan ensimmäisen kerran kevään toisessa yhteishaussa 17.-31.3.2021. Aloituspaikkoja monimuotototeutuksena toteutettavaan koulutukseen on 25. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Lisää tietoa koulutuksesta alla olevalla videolla sekä: https://www.seamk.fi/kaikki-koulutukset/sosiaali-ja-terveysala-ylempi-amk-ikaantymisen-asiantuntija/

Jenni Kulmala (tavoitettavissa 31.1. saakka)
yliopettaja, SeAMK
Jenni.Kulmala@seamk.fi
+358408300424

Päivi Rinne
yksikön johtaja, SeAMK Sosiaali- ja terveysala
Paivi.Rinne@seamk.fi
+358408304190

Lisätietoa koulutukseen hakemisesta:

SeAMK Hakijapalvelut
hakijapalvelut@seamk.fi
020 124 5501