SeAMKin yrittäjämäistä orientaatiota käsittelevä tutkimus julkaistiin Entrepreneurship Research Journalissa | SeAMK.fi

SeAMKin yrittäjämäistä orientaatiota käsittelevä tutkimus julkaistiin Entrepreneurship Research Journalissa

Kirsti Soraman ja Sanna Joensuu-Salon kirjoittama artikkeli yrittäjämäisen orientaation vaikutuksesta pk-yrityksen kasvuun ja menestymiseen on julkaistu kansainvälisessä Entrepreneurship Research Journalissa.

Tutkimus on merkittävä, sillä siinä kehitettiin yrittäjämäisen orientaation mittari pk-yrityksiä varten. Aiemmat mittarit on suunnattu isommille yrityksille, eivätkä ne sellaisenaan toimi pk-yritysten tutkimisessa. Aineisto kerättiin eteläpohjalaisista pk-yrityksistä ja vastauksia saatiin 260.

Tulokset osoittavat ensinnäkin, että yrittäjämäinen orientaatio koostuu kahdesta osa-alueesta eteläpohjalaisissa pk-yrityksissä: riskinottokyvystä ja innovatiivisuudesta. Innovatiivisuus pitää sisällään myös proaktiivisuuden. Toiseksi tulokset osoittavat, että näillä osa-alueilla on erilainen vaikutus yritysten kasvuun ja menestymiseen lyhyellä aikavälillä eli kolmen vuoden aikana. Riskinottokyky vaikuttaa yritysten kasvuun, mutta ei menestymiseen tällä aikavälillä, kun taas innovatiivisuus on vahvasti yhteydessä yrityksen menestymiseen, mutta ei kasvuun. Näin ollen yrityksissä tarvitaan molempia osa-alueita, jos se aikoo sekä menestyä että kasvaa.

Kasvulla tarkoitettiin tässä tutkimuksessa prosentuaalista liikevaihdon kasvua ja menestymisellä eri taloudellisten ja liiketoiminnallisten tekijöiden kehittymistä. Tutkimus antaakin tietoa yrityksille siitä, mihin strategisessa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota tavoitteista ja aikataulusta riippuen.

Soraman ja Joensuu-Salon tutkimus on tulosta pitkän linjan työstä yritysten kasvututkimuksen parissa, mitä SeAMK on tehnyt jo kaksikymmentä vuotta.

Lisätietoja:
Tutkijayliopettaja Sanna Joensuu-Salo (KTT, FT)
puh. 040-8680144
sanna.joensuu-salo@seamk.fi