SeAMKissa alkaa uusi Horisontti-hanke digitaalisten terveysekosysteemien kehittämiseen

SeAMK on saanut tuoreen rahoituspäätökseen Horisontti Eurooppa -ohjelmasta kansainväliselle hankkeelle, jossa SeAMK on kumppanina. Horisontti Eurooppa on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin keskeinen rahoitusohjelma.

Nimellä CONNECTINGHEALTH – CONNECTing the dots withIN diGItal HEALTH Innovation Ecosystems kulkeva hanke on kaksivuotinen, ja sen tavoitteena on valmistella muun muassa digitaalisten terveysekosysteemien yhteistä eurooppalaista ohjelmaa. Hankkeessa rakennetaan verkostoa, avointa ja saavutettavaa innovaatioekosysteemiä sekä pyritään maksimoimaan innovointiyhteistyön merkitystä digitaalisen terveydenhuollon voimakkaasti kasvavalla ja kilpailulla sektorilla.

CONNECTINGHEALTH -hanketta toteuttavat European Connected Health Alliance sekä kolmen alueensa johtavaa digitaalista terveysekosysteemiä Skotlannista (SCOTENT), Länsi-Unkarista (Pannon Business Network Assosiation) ja Etelä-Pohjanmaalta (SeAMK).

Hankkeessa kartoitetaan Euroopassa toimivat terveysekosysteemit sekä niiden toimintatapoja, hankekantaa, resursseja ja sidosryhmiä. Tavoitteena on kehitellä digitaaliselle terveydenhuollolle tulevaisuudenskenaario ”Europe 2030” ja tunnistaa toivottuja kehityssuuntia. Näiden pohjalle rakennetaan monivuotinen toimintasuunnitelma yhteistyössä sidosryhmien ja hankkeeseen osallistuvien tahojen kanssa.

Lisätietoja hankkeesta:

Katja Valkama
tutkimus- ja kehittämispäällikö
SeAMK
katja.valkama@seamk.fi