SeAMKissa iso määrä uusia asiantuntijoita | SeAMK.fi

SeAMKissa iso määrä uusia asiantuntijoita

SeAMK on rekrytoinut loppukesästä joukkoonsa lähes 30 uutta asiantuntijaa. SeAMKissa työskentelee tällä hetkellä yhteensä noin 370 henkilöä, joten SeAMK on merkittävä työllistäjä sekä maakunnallisella tasolla että korkeasti koulutettujen osalta.

Uusista työntekijöistä 50 % tuli opetukseen, reilut 42 % tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI) ja 8 % hallinto- ja tukipalveluihin.

Lämpimät onnittelut uusille työntekijöille ja tervetuloa SeAMKiin!