Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos tukevat maatilojen varautumista

Etelä-Pohjanmaa on Suomessa keskeinen ruoantuotantoalue, ja siten huoltovarmuuden, ruokaketjun ja eläinten hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää maatilojen häiriötöntä toimintaa. Näin ollen ilmastonmuutokseen ja sen mukanaan mahdollisesti tuomiin, ennakoituihin maastopaloihin ja myrskytuhoihin on hyvä varautua ennalta ruokamaakunnassa.

Maatilojen varautumista tukevassa tiedonvälityshankkeessa lähestytään seutukunnittain eteläpohjalaisia maatiloja varautumistason nostamiseksi ja vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi. Tiedonvälityksen keinoin välitetään tiloille tietoa sään ääri-ilmiöistä aiheutuviin tuhoihin varautumisesta, toiminnasta häiriötilanteissa ja sattuneiden tuhojen jälkeen ns. jälkihoidosta.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta vuosina 2024–2025. Yhteistyötä tehdään Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palo- ja pelastustoimen kanssa. Lisäksi Suomen metsäkeskuksen ja italialaisen CNR Ivalsan kanssa tehdään yhteistyötä. Italialaisten ja espanjalaisten kokemuksia ja hyviä alan käytänteitä välitetään Etelä-Pohjanmaalle. Hankkeen aikana syntyneet tiedonvälitysmateriaalit (mm. videot ja opas) jäävät Seinäjoen ammattikorkeakoulun avoimelle sähköiselle alustalle vapaaseen käyttöön hankkeen jälkeen.

Ilmastonmuutoksen myötä vakavia maastopaloja on viime aikoina ollut mm. Etelä-Euroopassa ja Kanadassa, mikä on herättänyt viranomaisia tarkemmin suunnittelemaan keinoja ehkäistä niitä. Myrskytuhoja on vastaavasti sattunut keskisessä Euroopassa ja Ruotsissa viime vuosina. Ilmastonmuutoksen myötä maastopalojen ja myrskyjen ennakoidaan yleistyvän myös Suomessa.

Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus CAP27-ohjelmassa vuosina 2024–2025.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Risto Lauhanen
SeAMK
risto.lauhanen@seamk.fi

pelastusjohtaja Harri Setälä
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
harri.setala@hyvaep.fi