Sosionomiopiskelijoiden Kokemuskirjasto-tapahtuma avasi elämää sosiaalialan työkentällä

avoin kirja leijuu hämärässä kirjastohuoneessa.
Kuvituskuva. Kuva: Jaredd Craig / Unsplash.com

Seinäjoen ammattikorkeakoulun toisen vuoden sosionomiopiskelijat toteuttivat keskiviikkona 8.11.2023 kokemuskirjasto-tapahtuman yhdessä Seinäjoen eri järjestöjen kanssa. Mukana olivat Finfami, Järjestötalo, Sininauha, EHYT ry, Kris ry ja Olkkari.

Tapahtuma järjestettiin nyt kolmannen kerran. Tapahtuman puhujina toimivat kirjat, eli kokemusasiantuntijat. Käsite ”kirja” pohjautuu siihen, että tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran kirjastossa ja kuuntelijat toimivat niin sanotusti lainaajina, vaihdellessaan tarinaa, jota kuuntelivat. Niin kuin kirjassakin, jokaisella kokemusasiantuntijalla on oma tarinansa. Tapahtuman tarkoituksena oli lisätä opiskelijoiden tietoisuutta erilaisista mahdollisista tilanteista sosiaalialan työkentällä. 

Päivän mittaan jokainen kirja pääsi kertomaan tarinansa vähintään kerran. Lainaajat pääsivät siis kuulemaan yhteensä neljästä viiteen tarinaa, joko paikan päällä tai etänä. Kirjat kertoivat avoimesti vaikeistakin tarinoistaan, minkä jälkeen lainaajat pääsivät esittämään kysymyksiä. 

Päivän päätteeksi koottiin kirjojen, järjestötoimijoiden sekä opiskelijoiden ja opettajien ajatuksia tapahtumasta. Päällimmäisenä ajatuksena oli onnistumisen tunne kaikilla osapuolilla. Kehitysideoitakin löytyi, joita voidaan pohtia järjestäessä tapahtumaa ensi vuonna.

Teksti:

sosionomiopiskelijat
Jenna Mäkelä
Julia Lastumäki