Ikä tuo muutoksia oppimiseen, miten otetaan työelämän digitalisaatio hallintaan? | SeAMK.fi

Ikä tuo muutoksia oppimiseen, miten otetaan työelämän digitalisaatio hallintaan?

Asiantuntija: Jenni Pitkänen Teknologiateollisuus ry 
Johtava asiantuntija, työelämän kehittäminen.  

  • Organisaation ja yksilön oppiminen – erilaiset oppijat, iän vaikutus oppimiseen
  • Työelämä muuttuu (mm. digitalisaatio) – miten ikä vaikuttaa muutosvalmiuteen
  • Työhyvinvointi oppimisen edellytyksenä – Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät (TTK)
  • Hallinnan tunnetta osaamisen laajentamisella

 

Työpaja: Iän tuomat muutokset ja digitaitojen omaksuminen
Katariina Perttula, lehtori SeAMK

Työpajassa tarkastellaan iän tuomia muutoksia oppimiseen ja sitä, miten työnantaja voi eri-ikäisten oppimista ymmärtämällä ja erilaisilla oppimista edistävillä työn järjestelyillä vaikuttaa työssä jaksamiseen, työn mielekkyyden sekä uuden digiosaamisen omaksumiseen. Työpajassa pohditaan teemaa yhteisen keskustelun kautta yhdessä ja pysähdytään sen äärelle, miten voin itse yrittäjänä ymmärtää eri-ikäisten oppimista paremmin ja kehittää tapaani johtaa oman organisaationi oppimista.

 

Työpaja järjestetään Teatteri Hysteriassa, Piirillä (Seuralantie 25, 60220 Seinäjoki). Päiväkahvit keittää Ravintola Verstas.

Ilmoittautuminen 24.11.2022 mennessä tästä linkistä.