Nuorten sosiaalisen vetäytymisen ja mielenterveysongelmien tunnistamisen edistäminen | SeAMK

Nuorten sosiaalisen vetäytymisen ja mielenterveysongelmien tunnistamisen edistäminen sekä moniammatillisen yhteistyön kehittäminen nuorten selviytymisen tukemiseksi (hoitotyön, sosiaalityön ja koulutusorganisaatioiden henkilökunta),

Kolmas workshop, ilmoittautuminen Mari Salminen-Tuomaalan välittämän Teams-linkin kautta.