SeAMK Foorumi – Murretaan myyttejä: “Nainen on liian pehmeä ja empaattinen johtajaksi” | SeAMK

SeAMK Foorumi – Murretaan myyttejä: “Nainen on liian pehmeä ja empaattinen johtajaksi”

SeAMK Foorumissa murretaan tänä vuonna myyttejä. Avoimessa ja maksuttomassa luentosarjassa myytit ovat yleisesti kuultuja väitteitä, joita ovat purkamassa paloiksi mielenkiintoiset asiantuntijavieraat.

Tiistaina 10. syyskuuta Charlotta Niemistö (Hanken), Malin Gustavsson (Ekvalita), Emilia Kangas (SeAMK) ja Minna Sillanpää (OmaSp) tarttuvat väitteeseen “Nainen on liian pehmeä ja empaattinen johtajaksi”. Upea asiantuntijanelikko tuo keskusteluun käsityksiä naisellisuudesta, naisena olemisesta ja sukupuolikeskeisestä ajattelusta. Tilaisuuden teemoja ovat muun muassa nainen ja perhe, nainen ja johtaminen, nainen ja ura.

Tilaisuus järjestetään auditoriossa F128 (Frami F, Kampusranta 11, Seinäjoki) klo 15 – 17.

SeAMK Foorumi -luentosarja on SeAMKin koulutukseen ja toimintaan liittyvistä teemoista ja ajankohtaisista aiheista koostuva esitelmä- ja asiantuntijaluentosarja. SeAMK Foorumin luennot ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.

**

Emilia Kangas
Emilia Kangas

Emilia Kangas on kauppatieteen maisteri ja väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa. Tutkimuksen aiheena hänellä on miesten työ-perhe-suhteen johtaminen.

Kangas on työskennellyt työelämän tasa-arvokysymysten äärellä melkein koko työuransa. Tällä hetkellä Kangas toimii Seinäjoen ammattikorkeakoululla projektipäällikkönä hankkeessa, jossa tavoitteena on kannustaa ja tukea naisyrittäjiä kasvattamaan yrityksiään.

Aikaisemmin urallaan hän on työskennellyt tutkimushankkeissa (NaisUrat, WeAll), joissa on sekä tuotettu tutkimustietoa työelämän tasa-arvoa ja hyvinvointia koskevaa päätöksentekoon, että kehitetty organisaatioiden käytäntöjä tasa-arvoisemmiksi. Kangas on myös suorittanut kaksivuotisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijakoulutuksen Helsingin yliopistossa.

**

Malin Gustavsson
Malin Gustavsson

Malin Gustavsson on sukupuolitutkimuksen maisteri, Ekvalitan toimitusjohtaja vuodesta 2008, ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden asiantuntija.

Gustavssonilla on laaja kokemus organisaatiokehityksen johtamisesta tasa-arvon, moninaisuuden ja inklusiivisuuden saralla, sekä yksityiseltä, julkiselta että kolmannelta sektorilta.

Gustavssonin osaamisalaa ovat erityisesti muutostyöt: “yhdistän teorian ja käytännön interaktiivisten harjoitteiden, keskustelun ja erilaisten pedagogisten työkalujen avulla. Luotsaan lyhyitä ja pidempiä kehitysprosesseja, kehitän metodiaineistoja, tarkistuslistoja, johdan ja järjestän seminaareja, ja moderoin keskusteluja.

**

Charlotta Niemistö
Charlotta Niemistö

Charlotta Niemistö (KTT) toimii tutkijana ja tutkimuslaitos GODESS Instituten (godessinstitute.org) johtajana Hankenilla, johtamisen ja organisaatiotutkimuksen laitoksella.

Niemistön väitöskirja (2012) käsitteli työn ja perheen yhteensovittaisen organisaatiotason käytäntöjä Suomessa. Tämän jälkeen hän on tutkinut työhyvinvointia, sukupolvien välisiä eroja työelämässä, työn ja muun elämän rajoja, työssä jaksamista sekä sosiaalista ja inhimillistä kestävyyttä työelämässä.

Niemistön tutkimuksen keskiössä ovat sukupuoli, ikä, hoivavastuut, työn ja muun elämän rajat, työurat sekä organisaatioiden, työelämän ja yhteiskunnan rakenteet.

**

Minna Sillanpää
Minna Sillanpää

Minna Sillanpää toimii Oma Säästöpankin viestintäjohtajana.

Aiemmin hän työskennellyt munn muassa Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtajana ja Berner Osakeyhtiön Kosmetiikkaosaston Division managerina. Esimies- ja johtotehtävissä Sillanpää on toiminut 26-vuotiaasta lähtien.

Sillanpään sydän sykkii viestinnälle, markkinoinnille, verkostoitumiselle ja yrittäjyydelle. Hän on kaupallisen tutkinnon suorittanut (MBA, Industrie- und Aussenhandelsassistentin, Gros- und Aussenhandelskaufman ja ulkomaankaupan yo-merkonomi) ja kansainvälisen kokemuksen omaava kielitaitoinen moniosaaja, jolla on kokemusta niin Suomen elinkeinoelämästä kuin kansainvälisestä yritystoiminnasta.

Sillanpää voimaantuu perheestään ja lemmikeistään.
”Päiväni lähtee parhaiten käyntiin aamulenkillä koirani kanssa.”