SeAMKin ja SAMKin Tutkimusfoorumi | SeAMK.fi

SeAMKin ja SAMKin Tutkimusfoorumi

Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu järjestävät yhdessä kolmannen tutkimusfoorumin Seinäjoella 30.11.-1.12.2022. Tutkimusfoorumit saivat alkunsa korkeakoulujen yhteisestä OKM TKI Profit -hankkeesta kolme vuotta sitten. Ensimmäinen tutkimusfoorumi järjestettiin Porissa vuonna 2019. Vuonna 2021 tutkimusfoorumin järjesti SeAMK, ja se toteutettiin virtuaalisena.

Tutkimusfoorumin teemoina tällä kerralla ovat digitaalisuus, vihreä siirtymä, yrittäjyys, terveyden edistäminen ja osallisuuden yhteiskunta. Korkeakoulujen asiantuntijat tarjoavat teemoista laajan kattauksen ajankohtaista tietoa.

Ohjelma:

Keskiviikko 30.11.2022  

Klo 11.00 Tervetuloa, vararehtori Elina Varamäki, auditorio F110

Key note -puheenvuoro SeAMK Jatkajakoulusta ja Ostajakoulusta, vararehtori Elina Varamäki ja tutkijayliopettaja Anmari Viljamaa

Klo 11.45–12.45 Lounas Komia-ravintola, Frami B

Klo 13.00–14.45 Tutkimuspapereiden esityksiä

Klo 14.45–15.15 Kahvi

Klo 15.15–17.00 Tutkimuspapereiden esityksiä

 

Sessio 1           13.00–14.45 

Digitaalisuus, F 311

puheenjohtaja Heikki Rasku

Sessio 2         13.00–14.45   

Osallisuuden yhteiskunta, F110

puheenjohtaja Katja Valkama

 

  Sessio 3         13.00–14.45
Vihreä siirtymä, F211
puheenjohtaja Kari Laasasenaho
Sessio 4        13.00–14.45
Yrittäjyys, Y-zone
puheenjohtaja Margit Mannila
Arola: TehoData-malli yrityksen tiedolla johtamisen edistäjänä Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Hannukainen, Huhtasalo & Tammi: Aistikuormitus ja aistiystävällisen ympäristön merkitys   Heikkinen, Lähde & Keinänen-Toivola: Uutta energiaa pienvenesatamiin Hakala: Maakunnallinen tulevaisuustyö pk-yritysten strategiatyön innoittajana
Huhtasalo, Elo, Vähätalo & Merilampi: Sosiaali- ja terveysalan data hyötykäyttöön hyvin-vointianalyytikkojen avulla Kuusimäki & Piitulainen: Kuntakuvataiteilija – kuvataiteen ammattilaiset kuntien kehittäjinä   Kujala & Lindgren: Rakennetussa ympäristössä on valtavat energiansäästömahdollisuudet? Viljamaa & Alanko: EcoAction-hankkeessa korkeakoulut oppivat yhdessä
Nurmi, Kyngäs & Kyngäs: Työvuororakenteen vai-kutukset työntekijöiden työvuoroihin tekoälyalgoritmilla perusteltuna Harjanne, Lintukorpi, Rautava-Nurmi, Tomberg & Törne: Työkaluja terveydenhuoltoalan monikulttuurisiin työympäristöihin   Laasasenaho, Palomäki & Lauhanen: Vihreän siirtymän onnistuminen ja toivotut tukimuodot: tapaustutkimuksena turveyrittäjät Mannila: Esirikokset ympäristörikollisuudessa
Pakkasela: Tiedolla johtamisen potentiaali satakuntalaisissa pk-yrityksissä Valkama &  Katsui: Vammaisten henkilöiden työllistyminen   Lindgren & Kujala: Ilmastoviisas ja elinkaaritehokas rakennushanke Kalliomäki: Työnohjauksella vahvistusta matkailualan yrittäjien resilienssiin
 

Kahvitauko 14.45–15.15

 

Sessio 1          klo 15.15–17.00

Digitaalisuus, F 311
Puheenjohtaja Cimmo Nurmi

 

Sessio 2           klo 15.15–17.00

Osallisuuden yhteiskunta, F110

Puheenjohtaja Henna Kyhä

Sessio 3           klo 15.15–17.00

Terveyden edistäminen, F210
Puheenjohtaja Mari Salminen-Tuomaala

Sessio 4           klo 15.15–17.00

Vihreä siirtymä, F211
Puheenjohtaja Teemu Heikkinen

Sessio 5           klo 15.15–17.00

Yrittäjyys, Y-Zone
Puheenjohtaja Tiina Mäkitalo

Leino, Merilampi & Virkki:  Mobiilirobotiikka yhdessä radiotaajuisen tunnistusteknologian ja konenäön kanssa palvelutalojen turvallisuuden parantamisessa ja työntekijöiden perehdytyksessä Kärkkäinen, Kärki, Weckström, Heinonen & Myllymaa: Palkitseminen keikkatyössä Kunvik, Harttunen, Jyräkoski,  Koivisto & Puustinen: Terveyttä edistävä ravitsemus työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukena – Eat@Work-hanke Lilja, Sandelin & Lindgren:

Kestävän kehityksen tavoitteet rakennusalalla – Kyselytutkimus nykytilasta Suomen osalta

de Andres Gonzalez, Kivin & Keinänen-Toivola: Creating an entrepreneurial mindset for youngsters in a digital way
Lähde & Råberg-Vikkula:   Digitaalisuus lisää vihreää kasvua Satakunnan logistiikkaketjuissa Loppela: SoteDialogit muutoksessa – johtaminen, työhyvinvointi, tuloksellisuus -kehittämishankkeen kuvaus ja kehittämistyön tuloksia Vähätalo & Karttunen: Modulaarisuus terveydenhuollon testbed-toiminnan tukena

 

Joensuu-Salo, Könönen & Viljamaa: Pk-yritysten vihreä kasvu ja sen yhteys yrityksen kehittämistoimiin Valkeaniemi: Ruokamatkailun kehittäminen tarpeet ja tavoitteet Satakunnassa
Lahtinen: Conventional vehicle in an advanced environment- a case study Hauta, Pöytälaakso & Rintala: Osaamiskokonaisuuden suorittamisen vaikuttavuus oman osaamisen kehittymiseen ja osallisuuden kokemuksen vahvistumiseen työmarkkinoilla   Joensuu-Salo & Viljamaa: Miltä näyttää opiskelijoiden kestävän kehityksen osaaminen ammattikorkeakoulussa? Kulmala: The role of accounting in SME acquisitions – perspectives from actor-network theory

 

Kajander, Hyvärinen, Laine & Koivisto: Laivanrakentamisen digitaalisten järjestelmien yhteensovittamisen haasteet

 

Tavakoli, Hedayati, Deloso, Huhtasalo, & Mäkitalo: Enhancing participation and inclusion through digital literacy: A focus on digitally challenged immigrants   Mäki: Alueellisen kiertotalouden osaamisalustan perustaminen – käytännön kokemuksia    
      Hietala: Hiilijalanjälkilaskenta teollisissa Pk-yrityksissä – käytännön kokemuksia    

 

Torstai 1.12.2022

Klo 8.30–9.00 Kahvi

Klo 9.00–11.00 Tutkimuspapereiden esityksiä

Klo 11.00–12.00 Loppuyhteenveto ja yhteistyöajatuksia, auditorio F110

Klo 12.00–13.00 Lounas, Sodexo-ravintola, Frami F

Sessio 1           klo 9.00–11.00

Digitaalisuus  F 311

puheenjohtaja Anmari Viljamaa

Sessio 2           klo 9.00–11.00

Osallisuuden yhteiskunta, F110
puheenjohtaja Kaija Loppela

 

Sessio 3           klo 9.00–11.00

Terveyden edistäminen, F 210
puheenjohtaja   Susanna Kulvik

Sessio 4           klo 9.00–11.00

Vihreä siirtymä, F211
puheenjohtaja Kari Laasasenaho, SeAMK

Sessio 5           klo 9.00–11.00

Yrittäjyys, Y-Zone
puheenjohtaja Elina Järvinen

Karjalainen: Yksilötason digitaalisesta osaamisesta SeAMK-yhteisön osaamiseksi Valkama, Hoffrén-Mikkola, Alaverdyan & Uitto: Terveyden lukutaito SOTE-uudistuksessa

 

Jyräkoski & Lahti: Virtuaalikuntoutusverkosto -hankkeella vauhtia teknologian ja kuntoutuksen vuoropuheluun Junkkari, Laasasenaho & Kareinen: Ammattikorkeakoulujen vihreä siirtymä: Esimerkkinä SeAMK Tuuri, Katajavirta, Järvinen & Jyllilä: Tieto matkailualan kehittämisessä ja tiedonhankinnan haasteet Etelä-Pohjanmaalla
Keinänen-Toivola & Mäkitalo: SME Aisle ePlatform – työkalu pk-yritysten  viennin tukena eteläiseen Afrikkaan

 

Haasio & Mattila: Sukupuolimoraalin muutokset teollistuvassa yhteiskunnassa – yöstelystä rakkauden kesään

 

Salminen-Tuomaala: Pitkäaikaissairaiden työttömien terveyden ja työkyvyn edistäminen Pitkospuut -hankkeessa Palomäki & Mäki: Nudging in the Food System Supporting Green Transition Renfors, Latomäki, Ruoho, Jyllilä & Huuhka: Enhancing Sector-Specific Skills in European Coastal and Maritime Tourism: From Occupational Profiles to a Thematic Curriculum
Koivisto & Keinänen-Toivola Verkkosovellus aluksen konehuonesimuloinnista – MERSol

 

Karinharju & Kuusiluoma: Liikuntapaikkojen esteettömyys on yhdenvertaisen harrastamisen edellytys

 

Kanninen, Bergman, Huhtasalo, Karttunen, Kfouri-Koskinen & Holm: 75-vuotiaiden kotona-asuvien mielenterveyden tilan kartoitus Satakunnassa Uusiniitty-Kivimäki, Kiljala & Nevaranta: Satakunta pyörämatkailukohteena – potentiaali ja kehittämistarpeet

 

Sippola & Mikkola: Yrittäjyysopiskelijoiden itsensä johtaminen & hyvinvointi
  Ahosmäki, Höijer-Brear & Linna: Praktik på svenska – hanke

 

Elo, Levola & Keinänen-Toivola:

Työhyvinvointia logistiikkaketjujen yrityksille

 

 

Skog & Keinänen-Toivola: MeriLoki-hanke vahvistaa

Satakunnan meri-, logistiikka- ja huoltovarmuusosaamista

Uusiniitty-Kivimäki: Koronakriisi satakuntalaisissa matkailuyrityksissä
      Mäki & Latva: Nanokuplavesi kasvien kasvun tehostajana