Strateginen vastuullisuus valmennussarja 5/5: Viesti vastuullisuudesta uskottavasti

Strateginen vastuullisuus -valmennussarja on pk-yrityksille suunnattu kattava ja tiivis koulutuspaketti.  Osallistumalla jokaiseen valmennukseen, yritys saa hyvät työkalut oman vastuullisuusstrategian laatimiseen ja vastuullisuusviestinnän ja raportoinnin  suunnitteluun.

Kohderyhmänä on pk-yritysten johto ja henkilökunta. Koulutus on maksuton eikä vaadi ennakkovalmistautumista.

Valmennuspäivä 5/5  ” Viesti vastuullisuudesta uskottavasti”

Ajankohta ja paikka : Tiistaina 21.11.2023 klo 12.30-16.00 (Frami C, 2.krs, Timo-luokka (Kampusranta 9C))

Sisältö: Viestinnän merkitys: brändäys, työnantajakuva, kanavat, sidosryhmät huomioiden. Mikä on Green Claim?

Mistä, missä ja miten viestiä:  Tuloksista, suunnitelmista, toteutus- ja mittaustavoista sekä ulkoisista sitoumuksista.  Miten hyödyntää kolmannen osapuolen antamia sertifikaatteja, sitoumuksia ja raportteja?

TYÖSKENTELY: Vastuullisuusviestinnän teemojen hahmottaminen sidosryhmittäin/kohderyhmittäin

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä!

Katso myös muut valmennussarjan valmennukset täältä!

Tilaisuudet järjestää SeAMKin ja Vaasan yliopiston yhdessä toteuttama Tiekartta pk-yritysten kestävän strategisen liiketoiminnan rakentamiseksi -hanke (A80159) EAKR-rahoituksella.