SuoPaikka-hankkeen aluetapahtuma Jalasjärvellä

Järjestämme alueellisia tilaisuuksia, joissa esitellään mahdollisuutta osallistua SeAMKissa käynnissä olevaan Suonpohjien paikkatietopohjainen jälkikäytön suunnittelu ja pilotointi -hankkeeseen. Tilaisuudessa on mahdollisuus saada lisätietoa suonpohjiin liittyvistä hankkeista ja turvetuotantomaiden jälkikäyttösuunnitelmista. SuoPaikka-hankkeen lisäksi paikalla on edustaja turvemaiden kestävän käytön osaamisklusterin aktivointi- ja koordinaatiohankkeesta ja muita asiantuntijoita (Metsäkeskus, Tapio ry).

Paikka:
Jalasjärvitalo Antura-kabinetti
Kirkkotie 4, 61600 Jalasjärvi

Tapahtuman kulku:
17:30 Tilaisuuden aloitus ja kahvit
18:00 Hankkeiden esittely
18:15 Esimerkkejä jälkikäyttökohteista ja suunnitelmista
18:30 Ennallistamistalouskyselyn tulosten esittely
18:45 Maanomistajakommentti tai ennallistamista tekevän yrityksen puheenvuoro
19:00 Keskustelua osallistumismahdollisuuksista ja mahdollisista kohteista
19:30 Tilaisuuden päätös