OSMO-hanke: XR-osaaminen | SeAMK.fi

OSMO-hanke: XR-osaaminen

XR-osaaminen, 20.3. klo 12–15, Teams-tapaaminen

OSMO-hankkeen koulutuksessa johdatetaan XR-teknologioihin ja niiden sovellusmahdollisuuksiin. Etäluennon jälkeen on mahdollisuus osallistuja myös laajempaan verkkototeutukseen. Kouluttajana toimii Juhani Haarala SeAMKista.

Kohderyhmä: Majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-aloilla toimivat ja mahdolliset alan vaihtajat. Myös työelämän ulkopuolella olevat, jotka ovat kiinnostuneita alasta.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

  • Johdatus XR-teknologioihin
  • Sovellusmahdollisuuksia

Osallistuminen: Ilmoittautuneet saavat sähköpostitse kutsun ja Teams-linkin pari päivää ennen koulutuksen alkua.

Lisätietoja: Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO – SeAMK Projektit

Projektipäällikkö Anne-Mari Latvala I p. 040 830 2007 I anne-mari.latvala@seamk.fi
Projektiasiantuntija Minna Luomanen I p. 040 868 0735 I minna.luomanen@sedu.fi

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.